Praktijkvoorbeelden (7)

Filter resetten

Slimme parkeerapp voor GPK-houders

Met een speciale parkeerapp kunnen bewoners en bezoekers met een handicap dankzij 'slimme parkeerplaatsen' makkelijker en veiliger parkeren. Hierdoor kunnen ze met minder stress het centrum bereiken. De gebruikersgroep groeit en is zeer positief over de app.

2021

Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Met deze afspraken willen gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

2021

Schiedam lanceert klimaatbeleid geïnspireerd op de Global Goals

Vanaf 2021 werkt gemeente Schiedam met een nieuw klimaatbeleidsplan, dat voortbouwt op het Programma Duurzaamheid dat in de gemeente liep van 2016 tot 2018 en het klimaatadaptatieplan uit 2019. Daarnaast worden in het nieuwe beleidsplan de Global Goals als vertrekpunt...

2021

Zoetermeer rijdt MONO

Verkeersongevallen brengen veel menselijk leed met zich mee en de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen meer dan € 14 miljard per jaar. Helaas neemt het aantal ongevallen en doden in het verkeer toe en afleiding is één van de belangrijkste...

2020