Met een speciale parkeerapp kunnen bewoners en bezoekers met een handicap dankzij 'slimme parkeerplaatsen' makkelijker en veiliger parkeren. Hierdoor kunnen ze met minder stress het centrum bereiken. De gebruikersgroep groeit en is zeer positief over de app.

Jaartal

2022

Gemeente

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch omgaat met mobiliteit. Eer wordt gewerkt aan (inclusieve) bereikbaarheid voor iedereen. Daarbij worden data en technologie ingezet. Door het direct veilig en rechtstreeks kunnen navigeren naar een lege parkeerplek wordt voorkomen dat een bezoeker onnodig moet zoeken en rondjes rijden, wat bijdraagt aan toegankelijkheid, veiligheid en een schonere lucht. 

Daarnaast kan er door de persoonlijke aanpak verdieping aangebracht worden in de relatie met de eindgebruiker. Daar liggen kansen om meer met de mensen in gesprek te gaan en meer inzichten te krijgen in wat zij belangrijk vinden rondom het thema toegankelijke en leefbare stad. 

In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn in de pilotfase al stappen gemaakt van de startpilot met 25 actieve gebruikers naar de verlengde pilot, waarbij 1800 mensen werden uitgenodigd de parkeerapp uit te proberen.
Na uitgebreide evaluatie en afstemming met een team van verschillende afdelingen binnen de gemeente is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar en leverancier over de vervolgafspraken voor 2022/2023. In 2022 schaalt de gemeente verder op door de gebruikersgroep lokaal en regionaal verder te vergroten en bekendheid te geven aan deze parkeerapp.  

De technologie die gebruikt wordt kan overal toegepast worden. Dat zijn de sensoren (hardware) en de webapp (software). Daarnaast staat gemeente ervoor open om de ervaringen en opgedane kennis te delen.
Deze casus is een samenwerkingsproject tussen de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Spotten (technologie), Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch (vertegenwoordiger gebruikersgroep) en operatie frisse peper (gedragsverandering en communicatie). 

Resultaten: 
- 2020 pilotgroep: 25 actieve gebruikers 
- Juni 2021 Eenmalige uitnodiging via post aan 1800 GPK-houders in ’s-Hertogenbosch: 800 nieuwe gebruikers die minimaal 1x de app hebben bezocht in juli/aug.  
- Stabiele gebruikersgroep nov. 2021: circa 200 personen. In de huidige corona-lockdown zakt het gebruik logischerwijs wat. Het is een kwetsbare en voorzichtige doelgroep. 
- De gebruikers zijn zeer positief over het direct kunnen navigeren naar een vrije parkeerplaats dichtbij de gewenste locatie en geen onnodige zoekrondjes hoeven rijden.  
- Ook de vaste binnenstadbezoekers ontdekken enthousiast dat er veel meer gehandicaptenparkeerplaatsen zijn dan ze wisten. 
- Na de pilotfase is samen met de afdelingen Leefomgeving, Inkoop en ICT van de gemeente besloten de samenwerking met Spotten voort te zetten in 2022/2023. Zij hebben gezamenlijk de vervolgafspraken vastgesteld en ingebed in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
- Mede door dit project te benaderen als een gedragsveranderingsproces en persoonlijke communicatie met de eindgebruiker is dit project een succes. 
- Vervolg: verdere uitbreiding en zichtbaarheid in de regio i.s.m. het gehandicaptenplatform. 
- Om het gebruik te vergroten en actief te houden wordt in 2022 aandacht besteed aan communicatie, vindbaarheid en zichtbaarheid.  
- Was: Ervaren of technologie bruikbaar en nuttig is voor bezoekers met een handicap van de stad.  
- Nu: Regionaal uitbreiden. 
- Overkoepelend: Binnenstad toegankelijker, slimmer en schoner voor iedereen. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.