Om lopen te stimuleren, hebben verschillende gemeenten loopbeleid gemaakt. U vindt deze praktijkvoorbeelden in de Toolbox Loopbeleid. 

Jaartal

2023

Afzender

Ruimte voor Lopen

Er zijn allerlei redenen om lopen aan te moedigen. Lopen verbetert de gezondheid en bevordert ontmoeting en de lokale economie. Wie loopt, stoot geen CO2 uit. En met een loopvriendelijke inrichting van de openbare ruimte blijft een gemeente leefbaar, groen en meer klimaatbestendig.