Arnhem AAN is een langjarige stadscampagne over duurzame energie. Arnhem AAN is opgezet door de gemeente, maar groeit inmiddels uit tot een brede stadsbeweging.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Overig type

Gemeente Arnhem heeft als doel om via het AANjaagfonds Arnhemse inwoners te betrekken en te ondersteunen bij energietransitie door het mogelijk te maken dat een inwonersinitiatief een bijdrage levert aan verduurzaming en vergroening in hun wijk. 

De gemeente Arnhem werkt vanuit een wijkgerichte aanpak. Elke wijk heeft immers iets anders nodig. Belangrijk is dat inwoners mede aan het roer staan bij het behalen van de energie- en klimaatdoelen. Met de subsidieregeling AANjaagfonds kunnen inwonersinitiatieven een deskundige (AANjager) inhuren en onderzoeken en acties in de wijk uitvoeren die bijdragen aan de bewustwording en het verduurzamen van de wijk.

Initiatieven
Voor het AANjaagfonds waren er vier duurzame wijkinitiatieven. Door het fonds is dit uitgegroeid tot 130 aanvragen van zo’n vijftig initiatieven. Ongeveer zeventien daarvan voeren jaarlijks meerdere acties uit. Er zijn ook al een aantal coöperaties ontstaan. Initiatiefnemers van wijkinitiatieven weten gemakkelijker medewijkbewoners enthousiast te maken om aan de slag te gaan met verduurzamen. Deze initiatiefnemers lukt het om, door middel van projecten en acties in de wijk, medewijkbewoners te verbinden aan professionele organisaties en bedrijven op het gebied van verduurzamen. Zo wordt er nu in de wijk Molenbeke een groot project opgestart om meer dan honderd huishoudens te voorzien van zonne-energie door een groot zonnedak (1400 panelen) op de lokale tennishal. Ook zijn er bijvoorbeeld collectieve inkoopacties voor isolatie, grote wijkmarkten en bewonersavonden, energiescans, warmtecamerawandelingen, groene dakenacties, straatvergroening en elektrische deelauto’s gerealiseerd met behulp van het fonds. 

Het AANjaagfonds probeert te stimuleren wat er eigenlijk onder inwoners al is: een drive om mee te willen helpen met verduurzamen, maar niet weten hoe te beginnen. Het AANjaagfonds biedt het steuntje in de rug om deze idealen daadwerkelijk te realiseren. In de wijken waar al initiatieven plaatsvinden staan inwoners positief tegenover de mogelijkheid om zelf ook wat bij te kunnen dragen aan verduurzaming. De gemeente doet een stap terug om inwoners zelf meer met ideeën te kunnen laten komen over hun wijk. Daarin werkt de gemeente ook samen met vrijwilligersorganisaties en stichtingen als het Buurtgroenbedrijf. Het team wijkgerichte energietransitie heeft hiermee een brede stadsbeweging gecreëerd. De pionierende initiatieven zorgen hopelijk voor een sneeuwbaleffect in andere wijken en buurten. 

Resultaten
Op de website van Arnhem AAN zijn de resultaten van het AANjaagfonds te vinden. Arnhem AAN is de overkoepelende communicatiecampagne waarmee inwoners worden betrokken bij de energie- en klimaatplannen van de gemeente. Op deze manier wil de gemeente huidige en nieuwe initiatieven inspireren en initiatieven een platform bieden om te laten zien wat er is bereikt. Ook worden er meermaals per jaar bijeenkomsten georganiseerd voor de wijkinitiatieven om van elkaar te leren. Er is al een aantal keer een evaluatie geweest van het fonds. Deze documentatie is beschikbaar. Op dit moment loopt er ook een evaluatie naar de geleerde lessen van de initiatieven en de rol van de gemeente ten opzichte van de inwonersinitiatieven. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.
 

Gerelateerde links