In één app plannen en betalen Twentenaren alle soorten vervoer: van de bus tot deelscooters en Wmo-vervoer. Niemand heeft een OV-chipkaart nodig. De app laat ook zien wat de beste route is voor het milieu. Kortom, de door gemeenten ontwikkelde Goan!-app maakt vervoer makkelijker, toegankelijker en milieuvriendelijker voor iedereen. Als de pilot een succes is, gebruikt binnenkort misschien heel Nederland zo’n app.

 

Jaartal

2022

Afzender

Regio Twente

Info en betaling tegelijk
De Twentse Goan!-app maakt het sinds september 2021 mogelijk om alle vormen van vervoer in één keer te plannen en te betalen. Ook biedt de app de optie om een reis zo milieuvriendelijk mogelijk te plannen.

Vroeger moesten reizigers veel doen voordat ze op pad konden. Een reis met alleen bus en trein planden ze in één app, maar deelvervoer en Wmo-vervoer (de regiotaxi) zaten daar niet in. Dat moesten mensen dus op een andere manier plannen. Ook de betaling van verschillende vervoersmiddelen ging in delen, bijvoorbeeld met de OV-chipkaart en via een account bij een deelvervoerder.

Nu kunnen reizigers al deze handelingen in één keer in één app doen: de Goan!-app.

De naam van de app komt van het Twentse woord ‘goan’, dat ‘gaan’ betekent.

Missing media-item.

Meer toegankelijkheid en inclusie
Een belangrijk doel van de Goan!-app is dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Nu de app nog in de pilotfase zit, richt deze zich vooral op inclusie van de 5500 mensen in Twente die gebruikmaken van vervoer vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Het plan is om later ook mensen met een beperking die geen onderdeel zijn van deze groep actief te betrekken.

Met de Goan!-app regelen mensen eenvoudig zowel het Wmo-vervoer als andere vormen van vervoer.

Twentse gemeenten hebben Wmo-cliënten een speciaal aanbod gedaan om hen te stimuleren de Goan!-app te gebruiken. Zij kregen 10 euro als ze met de app een reis met het het Wmo-vervoer maakten. Daarna kregen ze nog eens 10 euro als ze een reis met het OV planden en betaalden in de app.

Naast het samenvoegen van Wmo-vervoer met andere vervoersopties, heeft Goan! nog een aantal voordelen die inclusie bevorderen. Zo kunnen gebruikers aangeven wat de maximale afstand is die ze zelf kunnen afleggen. Verder worden Wmo-reizigers in geval van nood gratis opgehaald. Tot slot biedt de app de mogelijkheid om ANWB AutoMaatje te gebruiken. AutoMaatje koppelt minder mobiele mensen aan vrijwilligers die hen tegen een redelijk tarief vervoeren met hun eigen auto.

De app lijkt al te leiden tot meer inclusie. Twentse gemeenten zien sinds het verschijnen van de Goan!-app namelijk dat meer mensen uit de Wmo-doelgroep het OV gebruiken. Dit betekent dat deze mensen minder afhankelijk zijn van speciaal, door de gemeente geregeld vervoer. Ze kunnen dus zelfstandiger gaan en staan waar ze willen.

Initiatief van gemeenten
De Goan!-app is onderdeel van een pilot die acht Twentse gemeenten in 2019 startten. Dit deden ze samen met de provincie Overijssel, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en commerciële partijen.

De acht gemeenten die de pilot opzetten zijn:

  • Dinkelland
  • Enschede
  • Haaksbergen
  • Hengelo
  • Losser
  • Oldenzaal
  • Tubbergen
  • Twenterand

De samenwerking tussen alle partijen is van groot belang voor deze pilot die alle vervoersvormen op een toegankelijke manier wil samenbrengen. Iedere partij heeft namelijk een stukje van de puzzel in handen. Gemeenten regelen het vervoer voor de Wmo-cliënten. Provincies zijn verantwoordelijk voor het OV. En ook commerciële partijen spelen met deelmobiliteit een belangrijke rol in het vervoersnetwerk.

MaaS: Mobility as a Service
De Goan!-pilot in Twente is onderdeel van een landelijk project: MaaS. MaaS staat voor Mobility as a Service.

MaaS heeft twee doelen:

  • Het eerste doel is dat iedere reiziger van-deur-tot-deur kan reizen op een manier die bij diegene past.
  • Het tweede doel is om het mobiliteitssysteem te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, drukte en betaalbaarheid.  

MaaS heeft zeven pilots mogelijk gemaakt, die samen acht apps ontwikkeld hebben. Iedere app heeft een eigen focus. De Limburgse pilot besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan grensoverschrijdend vervoer. En de Twentse pilot richt zich dus op het verbeteren van de positie van mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer. 

De overeenkomst tussen alle apps is dat ze zoveel mogelijk vervoersaanbod bij elkaar brengen, dat reizigers plannen en betalen in de app.

Toekomst en opschalen
Goan!-is nu nog een tijdelijke pilot, maar de betrokken partijen denken sinds het begin van de pilot ook al aan de toekomst.

In het tweede kwartaal van 2022 wordt de Goan!-app geëvalueerd. Ook alle andere apps binnen MaaS worden geëvalueerd. Als de pilots succesvol zijn, wil de Rijksoverheid met de makers van de apps verder gaan. Zodat apps zoals Goan! blijven bestaan.

Gemeenten buiten Twente die interesse hebben in wat de Goan!-app te bieden heeft kunnen de ontwikkelingen volgen via de website goan.nl. Hier staat alle informatie op over de app. Via een link op de site kan iedereen de app zelf downloaden op een Android- of Appletoestel. Daarnaast hebben de makers van Goan! een video met uitleg over de Goan!-app op YouTube gezet.

Als gemeenteambtenaren vragen hebben over het toepassen van de lessen van Goan! in hun eigen gemeente, kunnen ze terecht bij Margarita Vastert-van Dalen via m.vastert@noaberkracht.nl

Met dank aan:
Margarita Vastert-van Dalen, projectleider Wmo binnen de Goan!-pilot namens acht Twentse gemeenten

Michel Hoge, communicatieadviseur bij bureau Keijzer