NB: in deze rubriek vindt u uitsluitend de onderwerpen over het brede sociaal domein. Kijk voor de overige onderwerpen in de rubrieken Asiel, Jeugd, Maatschappelijke ondersteuning en zorg, Onderwijs, en Werk, inkomen en sociale zekerheid.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s in het sociale domein en op zaken die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn bedoeld om de discussie te voeden over wat nodig is om de decentralisaties duurzaam te laten slagen. Deze functie van denktank en visieontwikkeling past tevens in het proces van de Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'.

Samenwerkingsplatform sociaal domein

De kennis van de 344 gemeenten wordt binnen het Samenwerkingsplatform sociaal domein samen gebracht met die van het rijk en de samenwerkingspartners. Vanaf nu wordt gewerkt aan één plek waar alles over het sociaal domein is te vinden en waar de online en de offline wereld met elkaar verbonden worden.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

1. Sociaal domein

19793 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 mei 2022 om 09:05

Hoe zit het met de sociaal domein cijfers van uw gemeente

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Door goede regelgeving en uitvoering van beleid op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs, asiel, cultuur, sport en gezondheid dragen gemeenten bij aan de vermindering van ongelijkheid en aan duurzame en inclusieve steden en gemeenschappen.