Nieuws
Webinar gemist?

Tijdens dit congres komt een brede vertegenwoordiging vanuit de samenleving bij elkaar om te luisteren naar elkaars verhalen, te leren van elkaar en praktische oplossingen te bedenken voor de aanpak van discriminatie en racisme. 

28 september

Het College voor de Rechten van de Mens gaat in gesprek met gemeenten, provincies, de VNG en (lokale) organisaties van mensen met een beperking over de lokale uitvoering van het VN-verdrag. Deze partijen gaven ook inbreng voor de handreiking 'Provincies, gemeenten en het VN-verdrag handicap'.

3 oktober

Deze bijeenkomst biedt een overzicht van wat er (en wanneer) moet gebeuren om de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) succesvol in uw organisatie te laten landen. De bijeenkomsten bestaan grotendeels uit workshops waarin we u informeren en ook met elkaar aan het werk gaan.

3 oktober

Deze bijeenkomst biedt een overzicht van wat er (en wanneer) moet gebeuren om de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) succesvol in uw organisatie te laten landen. De bijeenkomsten bestaan grotendeels uit workshops waarin we u informeren en ook met elkaar aan het werk gaan.

5 oktober

Om deel te nemen aan de samenleving is de toegankelijkheid van het verkeers- en vervoerssysteem en de openbare ruimte heel belangrijk. Kennisplatform CROW houdt daarom in de Week van de Toegankelijkheid samen met Kennis over Zien en DOVA dit webinar.

5 oktober

Met het concertgebouw Musis als thuis en uitvalsbasis bekijken we op maandag 9 oktober de stad Arnhem van dichtbij. Tijdens de zevende Dag van de Stad nodigt Arnhem u onder andere uit om mee de wijk in te gaan.

9 oktober

Het VNG-project 'Iedereen doet mee!' ondersteunt gemeenten bij het waarmaken van de doelen van het VN-verdrag Handicap. In het najaar van 2023 organiseert Iedereen doet mee! 4 netwerkbijeenkomsten. In een afwisselend programma met inspirerende presentaties en leerzame workshops blikken we terug en vooruit.

9 oktober

Welke pluspunten levert een langere indicatieduur op en hoe kunnen gemeenten dit goed inregelen? In dit webinar geven we voorbeelden van hoe verschillende gemeenten hun proces van passend beschikken hebben ingericht. 

10 oktober

In het najaar van 2023 organiseert het VNG-project Iedereen doet mee! 4 netwerkbijeenkomsten. In een afwisselend programma met inspirerende presentaties en leerzame workshops blikken we terug en vooruit.

12 oktober