6 maart

In deze praktische bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over de rol en taak van u als voorzitter. Eigen ervaringen zijn hierbij belangrijke input. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein vraagt deelnemers dan ook om van tevoren casussen en dilemma’s in te brengen.

7 maart

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein ontving signalen dat ambtelijk secretarissen van adviesraden behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten, om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

10 maart

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.

17 maart

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. De Koepelorganisatie Adviesraden Sociaal Domein ziet dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college, en dat zij soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit de adviesraad. Op hun beurt ervaren adviesraden verbeterpunten in de samenwerking met de beleidsmedewerkers.

24 maart

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.

26 maart

Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein. De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen we dat? Kom naar Goes voor de 50e editie van dit bruisende LCGW-congres op 26 en 27 maart 2020 en laat u inspireren!

27 maart

Hoe dragen IVBN-leden sámen met gemeenten bij aan de toekomstbestendigheid van steden met hun maatschappelijke lange termijninvesteringen in huurwoningen, ouderenhuisvesting, winkels, kantoren en verduurzaming? En welke vervolgstappen zijn nú nodig?

22 april

Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein van echte toegevoegde waarde zijn voor de gemeente én voor u als wethouder? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein gaat hierover graag met u in gesprek tijdens deze inspiratiebijeenkomst.