Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

1 oktober

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) worden door allerlei organisaties en individuen in heel Nederland speciale activiteiten georganiseerd gericht op het het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Deze activiteiten worden georganiseerd onder de vlag van 'Kom erbij!'.

1 oktober

In maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hoe kunt u als gemeente ertoe bijdrage dat ook mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen? Welke hulpmiddelen zijn er en wat kunt u met verlichting doen om het gebouw toegankelijk te maken? Vragen waarop de Oogvereniging u antwoord wil geven in een online bijeenkomst.

5 oktober

Op zoek naar ideeën om kwetsbare inwoners te ondersteunen? En wilt u graag uw eigen dilemma's en bevindingen hierover delen? Volg dan het webinar 'Persoonlijk contact voor iedereen'.

9 oktober

Ingewikkelde teksten en ambtelijk taalgebruik zijn voor een grote groep mensen slecht of helemaal niet te begrijpen. En juist mensen met lagere taal- en basisvaardigheden of een vorm van LVB hebben vaker te maken met overheden. Begrijpelijke communicatie is een belangrijke sleutel voor mensen met een licht verstandelijke beperking om goed mee te komen in de maatschappij.

26 oktober

Op zoek naar ideeën om kwetsbare inwoners te ondersteunen? En wilt u graag uw eigen dilemma's en bevindingen hierover delen? Volg dan het webinar 'Persoonlijk contact voor iedereen'.

27 oktober

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. De VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. De eerste sessie van de leergang heeft als thema 'Van politiek verhaal naar bedrijfskundig doel'. 

5 november

In deze Community of Practice onderzoeken de deelnemers welke data beschikbaar is over de ingezette zorg en ondersteuning voor de huishoudens die de duurste zorg en ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Hierop wisselen ze hun ervaringen uit en leren ze beter gebruik te maken van data om ondersteuning vanuit gemeente te verbeteren.

10 november

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.

17 november

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. De VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. Deze tweede sessie heeft als thema 'De burger centraal en de procesgerichte organisatie'. 

30 november

De Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’ is voor en door gemeenten en (zorg)aanbieders georganiseerd. Het doel is de inkoop (van visievorming tot uitvoering) in het Sociaal Domein te versterken om zo samen de transformatie vorm te geven. Hierbij ligt de focus op voorbeelden uit de praktijk.