Terug naar overzicht
27 januari

Het webinar gaat over de nieuwe regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO) voor gemeenten. Voor dit webinar heeft de VNG drie speciale gasten uitgenodigd voor een interessant gesprek.

27 januari

Graag nodigen we u uit voor een VTH Netwerkbijeenkomst over het bouwen en de Wkb. 

26 januari

Graag nodigen we u uit voor de VTH netwerksessie over het inpassen van de rol van de raad bij de besluitvorming van een BOPA. Centraal staan 2 praktijkvoorbeelden, van de gemeenten Zwolle en Hof van Twente.

24 januari

Het ministerie van VWS en de VNG trekken de komende tijd nauw samen op in het kader van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. In dit webinar gaan we met de centrumgemeenten in op het Actieplan en wat ervoor nodig is dat tot een succes te maken.

23 januari

Graag nodigen we u uit voor een VTH Netwerkbijeenkomst over de circulaire over het basistakenpakket. 

19 januari

De nieuwe gemeente Land van Cuijk ontwikkelde een gloednieuwe website die aan de WCAG-eisen voldoet, qua techniek én qua content. Hoe pakten zij dit aan? U hoort het tijdens dit webinar. Naast medewerkers van de gemeenten komen ook andere partijen aan het woord zoals de leverancier en 'controleurs'.

19 januari

Een goede samenwerking tussen mbo en sociaal domein draagt bij dat kwetsbare jongeren met succes hun diploma halen en een zo sterk mogelijke start maken op de arbeidsmarkt. Tijdens deze meedenksessie gaan we in gesprek over de mbo-werkagenda en staat uw praktijk centraal.

19 januari

Stichting Accessibility organiseert 3 keer een webinar over digitale toegankelijkheid. Tijdens dit webinar komt u te weten wat u zélf als professional kunt doen op het gebied van toegankelijkheid. We geven u naast kennis ook praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt.

19 januari

De informatieapp MYInfoNL biedt gemeenten de mogelijkheid om arbeidsmigranten informatie te bieden over werken en wonen in Nederland. Alle gemeenten kunnen gebruikmaken van de app. In dit webinar geeft de gemeente Waalwijk u meer informatie over de functies van de app.

19 januari

Op grond van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit zijn werkgevers verplicht ieder jaar een rapportage aan te leveren van de reisgegevens van hun werknemers. Tijdens deze informatiesessie vertelt een spreker van het Ministerie van IenW wat dit inhoudt en waar u rekening mee dient te houden.

19 januari

Het webinar ‘Logistiek laden op bedrijventerreinen – moet ik daar als gemeente iets mee en hoe maak ik beleid?’ gaat over wat uw rol als gemeente kan zijn en hoe u die kunt invullen. U krijgt concrete handvatten om bedrijven op bedrijventerreinen in uw gemeente te helpen bij het verduurzamen van de logistiek.

18 januari

Tijdens dit webinar voor wethouders praten wij u verder bij over de recente ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorzieningen (WCW), na de keuze van de minister voor Klimaat en Energie voor een meer publieke marktordening. Ook is er volop gelegenheid om uw input te geven.