Terug naar overzicht

Op vrijdag 26 mei organiseert de VNG weer een Netwerksessie Omgevingsplan. Dit keer staan er 2 onderwerpen op de agenda: keuzehulp instrumentarium en tonen van plannen in de DSO-viewers.

26 mei

Op 17 mei heeft de VNG een ledenbrief verstuurd over de gevolgen voor gemeenten van de Voorjaarsnota 2023. In 2 webinars wordt door Team Financiën van de VNG nadere toelichting gegeven op deze ledenbrief en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

26 mei

Gemeenten moeten voor de uitvoering van de Participatiewet persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden verwerken. Het risico bestaat daarbij dat gemeenten te veel persoonsgegevens verwerken. Tijdens het 'Privacy (be)Spreekuur' gaan we in gesprek over de dossiervorming op grond van de Participatiewet. 

25 mei

Te gast in dit (be)spreekuur zijn een gemeente en een ISD. Zij vertellen vanuit de praktijk hoe zij de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen hebben ingericht en welke visie daarachter zit. Wat levert dit op?

25 mei

De VNG organiseert samen met Platform31, BZK, Aedes, RVO en UVTH een online informatiebijeenkomst over de financiële en fysieke herplaatsingsgarantie van flexwoningen en de werking van de gemeenschappelijke herplaatsingsladder. 

24 mei

Op 17 mei heeft de VNG een ledenbrief verstuurd over de gevolgen voor gemeenten van de Voorjaarsnota 2023. In 2 webinars geeft Team Financiën van de VNG nadere toelichting op deze ledenbrief en is er gelegenheid om vragen te stellen.

23 mei

Gemeenten en zorgkantoren zijn opdrachtgever voor cliëntondersteuning. Zorgkantoren voor de OCO ná de CIZ-indicatie en gemeenten tot aan de CIZ-indicatie. Deze knip kan tot lastige situaties leiden, of tot onjuiste cliëntondersteuning. Hoe kunnen gemeenten en zorgkantoren de samenwerking verbeteren?

22 mei

Arno Visser, scheidend president van de Algemene Rekenkamer, stelde dat het openbaar bestuur stokt. Hoewel iedereen probeert het goede te doen stokt het en er is een paradigmashift, een fundamentele verandering, nodig om het tij te keren.

17 mei

VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën. Deze keer over de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO).

16 mei

Kom naar de sessie 'Hulp bij implementatie Dennis & Eva' voor praktische ondersteuning bij de implementatie van instrumentengids Dennis, Eva en Eva.RMT.

16 mei

In deze bijeenkomst van het Netwerk Omgevingsplan delen enkele gemeenten hun ervaringen met een multidisciplinair regieteam voor het omgevingsplan.

12 mei

Veel gemeenten besteden het opstellen van het bestemmingsplan uit. Een ander deel doet dit zelf, samen met een stedenbouwkundig adviesbureau. Hoe verleent u straks de goede opdracht in de samenwerking aan het Omgevingsplan en werken gemeente, stedenbouwkundig bureau en softwareleverancier het beste samen?

11 mei