Terug naar overzicht

Waar moet u bij het realiseren van een zon-PV-project aan denken op het gebied van veiligheid? En waar houden verzekeraars rekening mee bij het verzekeren van zon-PV-projecten? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze online kennissessie.

24 juni

Welke gegevens hebben schuldhulpverleners nodig om de schuldhulpverlening te versnellen, uitval zo veel mogelijk te voorkomen en inwoners meer te ontzorgen? 

24 juni

Tijdens dit webinar delen gemeenten en hun partners praktijkervaringen met OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), een werkwijze om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en middelengebruik te voorkomen. Gemeenten werken aan de domeinen Gezin, Peergroep, School en Vrije Tijd.

24 juni

Het is bijna een dagtaak om zicht te krijgen op de nieuwste prognoses, de laatste maatregelen en de financiële en juridische instrumenten rondom netcongestie. Laat staan om bij te houden waar en wanneer deze van toepassing zijn. Om u te ondersteunen organiseren we hierover tweewekelijks een inloopspreekuur.

24 juni

In deze kennissessie krijgt u een toelichting op de Europese richtlijn voor promotie van hernieuwbare energie (REDIII). Daarmee kunt u beoordelen of deze interessant kan zijn voor uw gemeente. Er is vooral ook veel ruimte om uw vragen te beantwoorden. 

20 juni

Het UWV-portaal voor Gemeenten stopt. Gemeenten, arbeidsmarktregio’s en UWV moeten opzoek naar nieuwe manieren om samen gegevens te delen. VNG en UWV faciliteren gemeenten hierbij door middel van werksessies. In deze 2e reeks werksessies gaan we de gegevens (verzameld op basis van de 1e werksessie) toetsen.

20 juni

In dit (be)spreekuur vertelt Peter Dinkla, ketenregisseur schuldhulpverlening, wat de gemeente Beverwijk doet voor ondernemers met financiële zorgen. 

20 juni

Het versterken van de pedagogische basis is belangrijk voor het oplossen van problemen die bij het opgroeien horen. In een reeks van 4 webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun aanpak. Dit webinar focust op jonge kinderen (12-).

20 juni

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

17 juni

Als een jongere 18 jaar wordt, verandert er veel op het gebied van werken, wonen, studie en geldzaken.  

14 juni

Bij het werken aan het omgevingsplan is meestal sprake van parallelle wijzigingstrajecten en wordt veelvuldig samengewerkt met stedenbouwkundig adviesbureaus. Deze netwerkbijeenkomst heeft als thema: Werken aan het omgevingsplan: eerste stappen in parallel wijzigen en samenwerken met adviesbureaus.

14 juni

Hoe kunt u de GIBIT instrumenten gebruiken? Dit webinar is voor medewerkers die goed willen worden geïnformeerd hoe ze hun aanbestedingsvoorwaarden proportioneel kunnen inzetten. Een zeker basis kennisniveau van de GIBIT is voor dit webinar wel vereist.

13 juni