Rolstoel

PGB 2.0

PGB2.0 is de opvolger van het huidige pgb-systeem (1.0), dat aan vernieuwing toe is. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen. In de eerste plaats betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener. De meerwaarde voor gemeenten is straks te vinden in een efficiëntere afhandeling van dossiers, meer regie op de verwerking en een rechtmatigere, minder fraudegevoelige en goedkopere uitvoering van het pgb-trekkingsrecht.
Op het nieuwe portaal zijn enkele gemeenten inmiddels aangesloten. Het is de bedoeling dat de volgende aansluiting zo spoedig mogelijk gaan volgen.

Wat is PGB2.0?

Dit nieuwe systeem ondersteunt budgethouders, hun zorgverleners, de zorgverstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij de administratie rond het beheren van toegekende budgetten, zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties.

PGB2.0 helpt bij

 • Efficiëntere afhandeling van dossiers 
  Gebruiksvriendelijke, toegankelijk en digitale processen maken de administratie makkelijker voor de budgethouders. Doordat het nieuwe systeem digitaal werken mogelijk maakt, krijgen budgethouders actueel inzicht in (de status van) hun zorgovereenkomsten, declaraties en budget. Door verschillende automatische controles kunnen fouten worden voorkomen. Dit digitaal werken maakt de afhandeling van dossiers voor gemeenten en SVB een stuk efficiënter.
 • Meer grip op budgetten 
  In PGB 2.0 komt een functionaliteit om de uitputting van het budget op zorgfunctieniveau te monitoren. Gemeenten krijgen hierdoor meer grip krijgen op het pgb-proces.
 • Ruimte voor lokaal beleid via de zogenaamde 'proceskeuzes' 
  Gemeenten kunnen straks in PGB2.0 een aantal proceskeuzes vastleggen, waarmee ze declaraties kunnen toetsen aan de beleidskeuzes die ze op deze punten hebben gemaakt. Dit is van belang voor het vergroten van de rechtmatigheid van het pgb-proces. In PGB 1.0 was dit nog niet mogelijk.
 • Grip krijgen op Vertegenwoordiging 
  PGB2.0 biedt gemeenten de functionele ondersteuning om de verantwoordelijkheid voor de toets op vertegenwoordiging (die zij sinds 2015 hebben) ook daadwerkelijk te kunnen effectueren. Nu komt het voor dat wanneer een gemeente iemand afwijst als vertegenwoordiger, deze persoon alsnog via een door de cliënt ondertekend machtigingsformulier worden kan worden geregistreerd als vertegenwoordiger bij de SVB. Dit kan buiten het zicht van de gemeente om gebeuren. Met de overgang naar PGB 2.0 gaat deze deur dicht.

Welke gevolgen heeft PGB2.0 voor gemeenten?

PGB2.0 helpt gemeenten met een efficiëntere afhandeling van dossiers, meer regie op de verwerking en een rechtmatigere, minder fraudegevoelige en goedkopere uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. 

Het proces van toekenning tot daadwerkelijke uitkering van het pgb-budget kent verschillende partners die in een keten met elkaar samenwerken. De invoering van PGB2.0 raakt dan ook de hele keten; gemeenten, zorgkantoren, SVB, VWS, zorgverleners en natuurlijk de pgb-budgethouders. Dit maakt de ontwikkeling en de implementatie van dit nieuwe systeem niet eenvoudig. Het heeft veel impact op alle betrokken partijen. Daarom is gekozen voor een gefaseerde invoering. 

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van PGB2.0. De VNG ondersteunt hierbij met webinars, een communicatie- en implementatietoolkit en via informatie in deze groep.

Hoe ver zijn we met PGB2.0?

Het PGB2.0-systeem is in gebruik, maar nog niet af. Het wordt stapsgewijs doorontwikkeld aan de hand van een programma van eisen dat onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door alle ketenpartijen is vastgesteld. In samenspraak met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) zijn door de VNG eisen, randvoorwaarden en specificaties voor gemeenten geformuleerd. De VNG ziet namens gemeenten ook toe op de realisatie hiervan.

Zowel budgethouders, vertegenwoordigers als zorgverleners waarderen het nieuwe PGB2.0-systeem met een 7,9. Gebruikers vinden het nieuwe systeem overzichtelijk, het indienen van declaraties gaat makkelijk, uitbetaling aan zorgverleners gaat snel, net zoals het afsluiten en wijzigen van zorgovereenkomsten. Meer hierover kunt u lezen in dit interview met de Gemeente Westland van december 2020.

In juni 2018 kwam de eerste proefversie van PGB2.0 beschikbaar voor DSW en de gemeente Westland. Begin 2021 creëerde het ministerie van VWS, in samenwerking met de SVB en de VNG, een leer- en voorbereidingsomgeving voor gemeenten om goed te kunnen oefenen met en leren van de conversie, de aansluiting en de achterliggende processen. In het 3e kwartaal van 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de daadwerkelijke aansluiting van een eerste groep gemeenten op PGB2.0. Met resultaat. Sinds 14 juni 2022 kunnen budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners van de gemeenten Drimmelen, Gorinchem, Nederweert, Opmeer en Veere het PGB Portaal gebruiken.

De aansluiting van deze 1e groep gemeenten wordt met alle betrokken partijen zorgvuldig geëvalueerd. De lessen worden meegenomen bij de aansluiting van volgende groepen gemeenten in 2023. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht 'Eerste groep gemeenten sluit aan op PGB2.0-systeem'.

Kan mijn gemeente al aansluiten?

Wanneer de volgende groep gemeenten kan aansluiten, ontvangen deze gemeenten een gerichte uitnodiging. Die uitnodiging wordt minimaal 6 maanden voor de datum van de geplande livegang verstuurd, zodat er voldoende tijd is voor het treffen van voorbereidingen en het informeren van budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners.

Wat moet ik als gemeente regelen?

Hoe u zich kunt voorbereiden op de implementatie van het PGB2.0-systeem is afhankelijk van uw eigen organisatie. Start in ieder geval op tijd. De implementatie vergt enkele (beleids)keuzes die al snel een doorlooptijd van 6 tot 9 maanden vereisen.

Het implementatietraject bestaat grofweg uit 6 fasen:

 1. Voorbereiding
 2. Start
 3. Technische implementatie
 4. Pre-livegang, freeze en livegang
 5. Nazorg
 6. Operatie

Projectaanpak en routekaart

Om u te helpen met de voorbereiding hebben we een speciale routekaart PGB2.0 (pdf, 233 kB) ontwikkeld. Deze routekaart vat samen welke stappen uw gemeente zet voor, tijdens en na de implementatie van PGB2.0. En welke hulpmiddelen tot uw beschikking zijn en komen.

Wilt u weten hoe andere gemeenten er al mee aan de slag zijn gegaan? Lees bijvoorbeeld dit interview met de gemeente Westland. Een aantal zorgkantoren en gemeenten werken al met het nieuwe PGB Portaal. Daar kunt u op de website van het PGB Portaal meer over lezen.

Meer weten?

Ga naar het PGB2.0 forum voor het uitwisselen van kennis en ervaring met andere gemeenten. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, informatie en hulpmiddelen via het forum. U kunt hier vragen stellen en uw ervaringen delen over PGB2.0 met andere gemeenten.