Gemeentelijke Uitvoering (6)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Filter resetten

PGB 2.0

PGB2.0 is de opvolger van het huidige pgb-systeem (1.0), dat aan vernieuwing toe is. De landelijke invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen. In de eerste plaats betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener. De meerwaarde voor gemeenten...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Rolstoel

Contractstandaarden WMO

Eenduidige contractering is een middel om de administratieve lasten te verminderen. Het project Contractstandaarden Wmo heeft als doel om een samenhangend pakket aan contractstandaarden met keuzemogelijkheden te ontwikkelen met voldoende beleidsruimte voor regionale contractering op het gebied van de Wmo.
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Gemeentezorgspiegel

De VNG onderzoekt samen met Zorgverzekeraars Nederland of en hoe gemeenten collectief gebruik kunnen maken van de Gemeentezorgspiegel van Vektis. Dit als onderdeel van een mogelijke datadeal. Met de Gemeentezorgspiegel kunnen gemeenten en zorgverzekeraars efficiënt en op een betrouwbare manier...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Wmo voorspelmodel

Met het Wmo voorspelmodel kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Het Wmo voorspelmodel gebruikt een algoritme, gebaseerd op open data. De voorspellingen worden getoond in een dashboard. Het...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Handen van een bejaarde dame die een kop thee vast houdt

Regioteam Zorg & Veiligheid

Om gemeenten en ketenpartners in de regio te ondersteunen bij het realiseren van betere samenwerking en om gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen, is het regioteam Zorg & Veiligheid in het leven geroepen. Dit regioteam is één van de regioteams...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Zorg en veiligheid

Naleving: proeftuinen aanpak zorgfraude

De regio’s Twente en Hart van Brabant lopen voorop in de aanpak van zorgfraude. Om een volgende stap te zetten in de doorontwikkeling, heeft de gemeente Almelo, als onderdeel van de regio Twente, het initiatief genomen voor een proeftuin, en...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Maatschappelijke ondersteuning en zorg