Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Contractstandaarden WMO

Eenduidige contractering is een middel om de administratieve lasten te verminderen. Het project Contractstandaarden Wmo heeft als doel om een samenhangend pakket aan contractstandaarden met keuzemogelijkheden te ontwikkelen met voldoende beleidsruimte voor regionale contractering op het gebied van de Wmo. 

Standaardisatie van contracten leidt tot meer eenduidigheid in de uitvoering en schept hiermee ruimte voor innovatie, transformatie, beleid en uitvoering. Het vermindert administratieve lasten bij de totstandkoming van contracten (contracteringsfase) en de toepassing van de contracten in de dagelijkse praktijk (uitvoeringsfase).

Meer informatie, aan de slag

Lees meer over dit onderwerp of stuur een e-mail naar Ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.