Handen van een bejaarde dame die een kop thee vast houdt

Wmo voorspelmodel

Met het Wmo voorspelmodel kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Het Wmo voorspelmodel gebruikt een algoritme, gebaseerd op open data. De voorspellingen worden getoond in een dashboard. Het model is ontwikkeld door datascientists van VNG en gemeenten, in samenwerking met eindgebruikers. Het model is vanaf 20 januari 2022 openbaar toegankelijk, net als de achterliggende code en het algoritme.

Doel

Het Wmo voorspelmodel voorspelt op basis van historische data het aantal Wmo-gebruikers per categorie. Deze informatie geeft ambtenaren meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo, en genereert stuurinformatie voor beleidsvraagstukken, inkoop en financiĆ«n. 

Beschrijving

Veel gemeenten willen de Wmo gericht invullen, gebaseerd op een idee over toekomstige aanvragen en de middelen die ter beschikking staan. Het Wmo voorspelmodel geeft gemeenten meer stuurinformatie om de uitgaven binnen het sociaal domein beheersbaar te houden. Alle gemeenten die hun gegevens aanleveren aan het CBS, kunnen het model ook gebruiken voor voorspellingen op wijk- en gemeenteniveau. Het Wmo voorspelmodel biedt gemeenten een concreet instrument om datagedreven te werken.

Het Wmo voorspelmodel is ontwikkeld in Den Haag. In 2021 hebben meer dan dertig gemeenten het model verder ontwikkeld, zodat het landelijk gebruikt kan worden. Vanaf 2022 is het model openbaar beschikbaar. In de zomer van 2022 wordt het model geĆ«valueerd en besloten over de structurele voortzettting en eventuele aanpassingen aan het model. 

Meer weten? Meedoen?