Samen werken aan een sterkere en slimmere uitvoering 


Veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken zijn voor alle gemeenten gelijk. Als we als gemeenten slim samenwerken op deze collectieve opgaven, houden we tijd en geld over voor zaken die lokaal belangrijk zijn. Daarom is in 2017 op initiatief van de VNG de GGU gestart. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU spreken we standaarden af, kopen we samen in en werken we samen aan nieuwe diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan de Informatiebeveiligingsdienst, de gezamenlijke inkoop van ICT en telefonie, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het GGI-netwerk, een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten. Daarnaast ontvangen we ook subsidies vanuit het rijk. Inmiddels kunnen gemeenten gebruik maken van meer dan 100 producten, diensten en standaarden waarmee we de uitvoering in gemeenten slimmer en sterker maken.

 

Bekijk hieronder welke producten en diensten voor uw domein beschikbaar zijn

Gemeenten over de GGU

wethouder Erwin Boom zit op een bankje aan de kade van een rivier

De routekaart Financiële Zorgen helpt Venlo verder in nieuwe schuldenaanpak

Sinds vorig jaar is de gemeente Venlo gestart om de dienstverlening aan inwoners met financiële zorgen verder te verbeteren. In de nieuwe aanpak staat de inwoner meer centraal en kijken de adviseurs verder dan alleen naar schulden. Daarbij maakt Venlo als een van de eerste gemeenten in ons land gebruik van de routekaart Financiële Zorgen. ‘Het biedt een hele mooie kapstok waarmee je zelf een eigen kant op kunt gaan.’ Wethouder Erwin Boom benadrukt hoe belangrijk het is om inwoners gedurende het hele proces te begeleiden.

Lees het interview met Erwin Boom

Etten-Leur op koers mede dankzij Waarstaatjegemeente

Aan de hand van de cijfers van het platform Waarstaatjegemeente houdt de gemeenteraad van Etten-Leur vinger aan de pols hoe de gemeente presteert. Raadsgriffier Wim Voeten gebruikt het platform regelmatig om te kijken of interventies of inspanningen effect hebben. ‘Je weet door het raadplegen van deze cijfers of je op koers bent en blijft.

Lees het interview met Wim Voeten

Elke gemeente draagt bij

In totaal besteden we ongeveer 58 miljoen euro aan de GGU. Daarvan besteden we zo’n 50% aan structurele activiteiten, 20% aan meerjarige activiteiten en 30% aan kort-cyclische activiteiten. Elke gemeente draagt ongeveer € 3 per inwoner bij aan het fonds. Dat is nog geen 4% van de totale jaarlijkse ICT-uitgaven van een gemiddelde gemeente. Daarnaast ontvangen we voor sommige activiteiten geld vanuit het Rijk. Het College voor Dienstverleningszaken is bestuurlijk verantwoordelijk voor de GGU. De Taskforce Samen Organiseren, die grotendeels bestaat uit gemeentesecretarissen en gemeentedirecteuren, adviseert het college vanuit de dagelijkse lokale praktijk. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage stellen we vast tijdens de ALV. De VNG stuurt met portfoliomanagement op het behalen van de strategische doelstellingen van de GGU.

Portfoliomanagement

De VNG stuurt met behulp van portfoliomanagement op het behalen van de strategische doelstellingen van de GGU. Dit doen we door transparant en inzichtelijk te maken wat wij doen voor gemeenten. Hiermee stellen we onze interne en externe governance in staat om te sturen op resultaten en te monitoren op de voortgang. In de praktijk betekent dat dat we kunnen investeren in wat werkt, stoppen wat niet werkt of dat we onze strategie aanpassen. Omdat we alles wat we doen vanaf 1 plek inzichtelijk maken, zorgen we dat we slim samenwerken tussen beleid en uitvoering.

Belang van dit onderwerp

Iedere bestuursperiode stelt de VNG haar koers opnieuw vast en ieder jaar stellen we een nieuwe strategie op voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Met behulp van portfoliomanagement kunnen we sturen op het behalen van de doelstellingen uit deze strategieën. Dat doen we zowel intern naar de organisatie als extern naar onze leden.

Met portfoliomanagement brengen we onze bestuurlijke commissies in positie om te sturen op het behalen van de doelen en bij te sturen waar dat nodig is. Samen met de Taskforce Samen Organiseren (TFSO), het College van Dienstverleningszaken (CvD) en vak- en beroepsverenigingen bepalen we wat we doen en of wat we doen verder kan naar de volgende fase in de nieuwe ontwikkelcyclus; weten, proberen, maken en beheren.

VNG Jaarplan 2024, inclusief GGU-begroting

In het VNG Jaarplan 2024 vindt u een totaaloverzicht van onze inzet en activiteiten. De maatschappelijke opgaven van gemeenten zijn het uitgangspunt. De begroting voor 2024 maakt inzichtelijk hoe de beschikbare middelen op verschillende thema’s worden ingezet.