Samen werken aan een sterkere en slimmere uitvoering 


Veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken zijn voor alle gemeenten gelijk. Als we als gemeenten slim samenwerken op deze collectieve opgaven, houden we tijd en geld over voor zaken die lokaal belangrijk zijn. Daarom is in 2017 op initiatief van de VNG de GGU gestart. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU spreken we standaarden af, kopen we samen in en werken we samen aan nieuwe diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan de Informatiebeveiligingsdienst, de gezamenlijke inkoop van ICT en telefonie, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het GGI-netwerk, een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten. Inmiddels kunnen gemeenten gebruik maken van meer dan 70 producten, diensten en standaarden.

Elke gemeente draagt bij

In totaal besteden we ongeveer 58 miljoen euro aan de GGU. Daarvan besteden we zo’n 50% aan structurele activiteiten, 20% aan meerjarige activiteiten en 30% aan kort-cyclische activiteiten. Elke gemeente draagt ongeveer € 3 per inwoner bij aan het fonds. Dat is nog geen 4% van de totale jaarlijkse ICT-uitgaven van een gemiddelde gemeente. Daarnaast ontvangen we voor sommige activiteiten geld vanuit het Rijk. Het College voor Dienstverleningszaken is bestuurlijk verantwoordelijk voor de GGU. De Taskforce Samen Organiseren, die grotendeels bestaat uit gemeentesecretarissen en gemeentedirecteuren, adviseert het college vanuit de dagelijkse lokale praktijk. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage stellen we vast tijdens de ALV. De VNG stuurt met portfoliomanagement op het behalen van de strategische doelstellingen van de GGU. Bekijk hier het GGU portfolio.

Gemeenten over de GGU: Etten-Leur op koers mede dankzij Waarstaatjegemeente

Aan de hand van de cijfers van het platform Waarstaatjegemeente houdt de gemeenteraad van Etten-Leur vinger aan de pols hoe de gemeente presteert. Raadsgriffier Wim Voeten gebruikt het platform regelmatig om te kijken of interventies of inspanningen effect hebben. ‘Je weet door het raadplegen van deze cijfers of je op koers bent en blijft.

Lees het interview met Wim Voeten

Aan de slag

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit het fonds zijn ontwikkeld.

VNG Jaarplan 2024, inclusief GGU-begroting

In het VNG Jaarplan 2024 vindt u een totaaloverzicht van onze inzet en activiteiten. De maatschappelijke opgaven van gemeenten zijn het uitgangspunt. De begroting voor 2024 maakt inzichtelijk hoe de beschikbare middelen op verschillende thema’s worden ingezet.