Vrouw aan computer

Instrumentengidsen Dennis en Eva

Project

VNG ontwikkelt samen met gemeenten drie instrumentengidsen die de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig, eenduidig en inzichtelijk maken: Dennis, Eva en Eva.RMT. Dennis is een instrumentengids binnen de arbeidsmarktregio’s en helpt de werkgeversdienstverlening te verbeteren. Eva is een instrumentengids voor professionals binnen de gemeenten en ondersteunt om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. Eva.RMT is ontwikkeld voor regionale mobiliteitsteams. De ontwikkeling van Dennis en Eva richt zich voor nu op professionals, maar ook op werkgevers (Dennis) en werkzoekenden (Eva). Organisaties vullen Dennis en Eva zelf met lokale en regionale instrumenten. Deze zijn vervolgens zichtbaar in alle instrumentengidsen, net als landelijke instrumenten. Zo ondersteunen Dennis en Eva beide kanten van het proces om inwoners naar werk, scholing of participatie te begeleiden.

Doel

Door transparantie en eenheid van taal ontstaat de mogelijkheid voor gemeenten en arbeidsmarktregio’s om hun eigen dienstverlening te verbeteren en met en van elkaar te leren. Samenwerken zorgt bovendien voor kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening binnen het werkdomein. Instrumentengidsen Dennis en Eva faciliteren kennisdeling, samenwerking en harmonisatie.  Dit leidt tot een betere begeleiding van werkzoekenden en werkgevers. Kortom, instrumentengidsen Dennis en Eva zorgen voor kennisdeling, samenwerking en harmonisatie. Download de factsheet (pdf) voor de belangrijkste informatie op een rij.

Kennismaken met Dennis en Eva?

VNG organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten en aansluitsessies, waarna je direct kosteloos aan de slag kunt met Dennis of Eva.

Eva, instrumentengids voor werkzoekenden 

Logo EVA

Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen is maatwerk nodig. De haalbare eerstvolgende stap binnen werk is voor ieder individu anders en vraagt een eigen aanpak. Daarom hebben gemeenten een rijk aanbod van instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Maar hoe houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt zetten en onder welke voorwaarden? En welke instrumenten zijn effectief? Om gemeenten en samenwerkingsverbanden hierin te faciliteren, ondersteunt VNG gemeenten met de digitale instrumentengids Eva. Eva staat voor Effectief, vakbekwaam en actueel. Deze gids is gebaseerd op het Werklandschap (pdf), het wetenschappelijke integratieve gedragsmodel en het bevordert methodisch werken (pdf).

Bekijk op de kaart welke gemeenten al met Eva werken.

Handige documenten voor het gebruik van Eva

Meer documenten en video’s over Eva vindt u op de productpagina van Eva.

Dennis, instrumentengids voor werkgevers 

Logo Dennis

Arbeidsmarktregio’s hebben door de Wet SUWI de opdracht om instrumenten en processen transparant te maken voor werkgevers en waar mogelijk te harmoniseren. Om arbeidsmarktregio’s hierin te ondersteunen, ontwikkelt VNG de digitale instrumentengids Dennis. Dennis staat voor Doen met kennis. Deze gids is gebaseerd op het Werklandschap (pdf).

Bekijk op de kaart welke arbeidsmarktregio’s al met Dennis werken.

Handige documenten voor het gebruik van Dennis

Meer documenten en video’s over Dennis vindt u op de productpagina van Dennis.

Eva.RMT, Instrumentengids voor regionale mobiliteitsteams

Logo Eva.RMT

Het kabinet wil werkzoekenden en werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het vinden van ander werk of personeel. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen van baan wisselen zonder in een uitkering terecht te komen. Het kabinet heeft samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV daarom een aanvullende regionale aanpak voor van-werk-naar-werk-dienstverlening ontwikkeld. Daarom hebben Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) een eigen budget en een uitgebreid aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Om RMT’s hierin te ondersteunen, faciliteert VNG met een digitale instrumentengids: Eva.RMT.

Inmiddels zijn alle RMT’s aangesloten.

Alle documenten en links die bij Eva genoemd staan zijn ook van toepassing op Eva.RMT.

Aansluiten op Dennis of Eva

Wilt u met uw organisatie aansluiten op Dennis of Eva? Dat kan. Het werkt als volgt.

Arbeidsmarktregio’s die instrumentengids Dennis willen gebruiken, sturen een mail naar denniseneva@vng.nl. We nemen contact op om de aansluiting te regelen.

Gemeenten die instrumentengids Eva willen gebruiken melden zich kosteloos aan voor de volgende sessies:

  1. Online informatiebijeenkomst Dennis & Eva. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over het gebruik en beheer van Eva. De data van de informatiebijeenkomsten vindt u bij het aanmeldformulier. Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst, ontvangt u een uitnodiging voor een aansluitsessie.
  2. Online aansluitsessie . In deze sessie hoort u meer over de technische en organisatorische aspecten van de instrumentengids die u wilt gebruiken. Bekijk als voorbereiding op een aansluiting de volgende webinars:

Na de aansluitsessie krijgt u toegang tot een eigen Eva-omgeving voor uw organisatie.

Aansluiten is tot en met 31 december 2023 gratis voor zowel Dennis als Eva.

Meer weten?

Vragen over Dennis, Eva of Eva.RMT stelt u via de mail of in het besloten Dennis-, Eva- of Eva.RMT-forum. Op dit forum zijn het projectteam van Dennis en Eva en geïnteresseerde gemeenten en partners als SAM, Divosa, TNO en UWV actief. Ook delen we daar het laatste nieuws. Mailen kan naar denniseneva@vng.nl.

(Be)spreekuur Dashboard Dennis & Eva

Sinds 1 juli 2023 heeft elke instrumentengids een eigen dashboard. Vragen over het gebruik en de functionaliteiten van het dashboard stelt u in het online (be)spreekuur. Het spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 - 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Via deze link komt u direct in de Teamsvergadering: Deelnemen aan het spreekuur Dennis, Eva, Eva.RMT.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Project- of uitvoeringspartners: gemeenten, arbeidsmarktregio’s, regionale mobiliteitsteams (RMT’s), UWV, TNO, SAM (beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein), Divosa (vereniging gemeentelijk directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein), Programmaraad, De Normaalste Zaak, SBCM en Cedris.