Vrouw aan computer

Instrumentengidsen Dennis en Eva

Gerelateerde thema's

VNG heeft samen met gemeenten drie instrumentengidsen ontwikkeld die de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig, eenduidig en inzichtelijk maken: Dennis, Eva en Eva.RMT. Dennis is een instrumentengids binnen de arbeidsmarktregio’s en helpt de werkgeversdienstverlening te verbeteren. Eva is een instrumentengids voor professionals binnen de gemeenten en ondersteunt om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. Eva.RMT is ontwikkeld voor regionale mobiliteitsteams. De ontwikkeling van Dennis en Eva richt zich voor nu op professionals, maar ook op werkgevers (Dennis) en werkzoekenden (Eva). Organisaties vullen Dennis en Eva zelf met lokale en regionale instrumenten. Deze zijn vervolgens zichtbaar in alle instrumentengidsen, net als landelijke instrumenten. Zo ondersteunen Dennis en Eva beide kanten van het proces om inwoners naar werk, scholing of participatie te begeleiden.

Beheer Dennis en Eva

Het programma instrumentengidsen is op 31 december 2023 succesvol beëindigd. Het technisch beheer van de instrumentengidsen is vanaf 1 januari 2024 overgedragen naar stichting Inlichtingenbureau. 

Aansluiten op Dennis of Eva

Het Inlichtingenbureau sluit nieuwe gemeenten en arbeidsmarktregio's aan en levert de gebruikersondersteuning door het organiseren van informatiebijeenkomsten, aansluitsessies en webinars. U kunt na het volgen van een aansluitsessie direct kosteloos aan de slag met Dennis of Eva. Kijk voor de actuele data op de website van Stichting Inlinichtingenbureau.

Meer informatie

Op de website van Stichting Inlichtingenbureau staat meer informatie over Dennis en Eva, de informatiebijeenkomsten, aansluitsessies, documenten en filmpjes.

Contactgegevens Inlichtingenbureau

Telefoonnummer: 0800 222 11 22 
E-mail: servicedesk@inlichtingenbureau.nl