Gemeentelijke Uitvoering (8)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Filter resetten

Vraagorganisatie en ketenregie op de domeinen Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering

De VNG voert regie op ketens binnen het WISI-domein, zodat deze beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de gemeentelijke uitvoering. Daarnaast informeren en adviseren we gemeenten over veranderingen in de WISI-ketenvoorzieningen, waardoor het gemeentelijk inzicht in het WISI-domein...
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Werk, inkomen en sociale zekerheid

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Als arbeidsbemiddelaars bij gemeenten, UWV, reïntegratiebureaus en andere partijen gegevens van werkzoekenden en vacatures kunnen uitwisselen, koppelen ze sneller en beter werkzoekenden aan vacatures. Die uitwisseling van gegevens blijkt in de praktijk lastig en tijdsintensief. Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgevens...
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Gesprek

Naleving: Participatiewet

In het verlengde van de verwachte herziening van de Participatiewet en de wens om tot meer maatwerk te komen, is ook de praktijk van handhaving en fraudebestrijding in ontwikkeling.
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Werk, inkomen en sociale zekerheid

Naleving: multidisciplinaire aanpak rechtmatigheid sociale zekerheid

De sociale zekerheid in Nederland ondersteunt in het bieden van bestaanszekerheid aan mensen die (al dan niet tijdelijk) niet in het eigen inkomen kunnen voorzien. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Daarbij moeten...
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Werk, inkomen en sociale zekerheid

Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)

Het systeem waarmee overheidsinstanties (gemeenten, het UWV en de SVB) binnen het domein Werk en Inkomen gegevens met elkaar uitwisselen, is aan vernieuwing toe. Want maatschappelijke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het stelsel. Binnen dit project onderzoeken...
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Briefjes

Werk en inkomen digitaal (Suwinet)

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door gemeenten, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Kantoor

Virtueel Inkomsten Loket

Huurtoeslag, individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag en andere regelingen zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners. Maar zij maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben, omdat de procedures te ingewikkeld zijn. Het Virtueel Inkomsten Loket gebruikt gegevens die al...
Werk, inkomen en sociale zekerheid
Geld