Geld

Virtueel Inkomsten Loket

Gerelateerde thema's

Huurtoeslag, individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag en andere regelingen zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners. Maar zij maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben, omdat de procedures te ingewikkeld zijn. Het Virtueel Inkomsten Loket gebruikt gegevens die al bekend zijn, om met één druk op de knop aanvragen in te vullen én te beoordelen. Daarmee kan een inwoner sneller en makkelijker aanvragen. 

Doel

Veel mensen maken geen gebruik van inkomensregelingen waar ze wel recht op hebben. De procedures om aan te vragen zijn te ingewikkeld. En ze hebben geen vertrouwen in de overheid. Het Virtueel Inkomsten Loket maakt het aanvragen makkelijker door informatie te gebruiken die al beschikbaar is. 

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s) 

Project- of uitvoeringspartner(s): gemeenten Utrecht, Amersfoort en Buuren, ministerie van SZW, NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), UWV, SVB, Belastingdienst 

Beschrijving

Het Virtueel Inkomsten Loket is een open source project, dat werkt aan een oplossing waarbij inwoners met een simpele druk op de knop alle regelingen waar zij recht op hebben kunnen aanvragen. Een groot deel van die aanvragen kan ook direct en automatisch worden goedgekeurd via Virtueel Inkomsten Loket. 

Dit gebeurt dankzij een regelbeheeraanpak die is ontwikkeld door de Belastingdienst. De Belastingdienst is bereid om deze aanpak open source te maken, zodat Virtueel Inkomsten Loket de gegevens kan gebruiken. Dat is een primeur: Virtueel Inkomsten Loket is de eerste die deze informatie kan gebruiken, buiten de Belastingdienst zelf. 

Het Virtueel Inkomsten Loket is ontstaan vanuit een informele samenwerking en met een bijdrage uit het common ground innovatie fonds van VNG. De eerste Proof of Concept is de aanvraag en toekenning van de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) in de gemeente Utrecht. Deze aanvraag wordt aangevuld door de Sport, Onderwijs en Cultuurvoorziening (SPOC) in de gemeente Amersfoort. Met Belastingdienst wordt gekeken hoe het Virtueel Inkomsten Loket ingezet kan worden bij het aanvragen en toekennen van Zorgtoeslag. Er is een zeer brede betrokkenheid vanuit de (keten)partners in het domein (SZW, NVVK, UWV, SVB, Toeslagen) waarbij de Belastingdienst een in eigen huis ontwikkeld component open source heeft gemaakt en actief betrokken is bij het ontwikkelen van de API. 

Praktijkvoorbeeld

Het Virtueel Inkomsten Loket wil een simpel, digitaal loket ontwikkelen voor alle regelingen. Het loket kan door elke inwoner of hulpverlener worden gebruikt. In dat loket is direct te zien waar inwoners recht op hebben, en de tegemoetkoming wordt meteen toegekend. Elke maand kan een inwoner een check doen, om te bekijken of gegevens nog up to date zijn. Achter de schermen kunnen gemeenten vertrouwen op de gevalideerde data van de inwoner. Verandert er iets aan een regeling, dan kunnen ze dat aanpassen in een beheermodule. 

Meer weten?

Elk open source project is resultaat van gezamenlijke inzet. De ontwikkelde componenten zijn in de hele overheid bruikbaar. Samenwerking leidt tot een eenduidig resultaat. Meedoen? Meebouwen? Neem contact op met Wouter Heijnen, wouter.heijnen@vng.nl.