Gesprek

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Gerelateerde thema's

Als arbeidsbemiddelaars bij gemeenten, UWV, reïntegratiebureaus en andere partijen gegevens van werkzoekenden en vacatures kunnen uitwisselen, koppelen ze sneller en beter werkzoekenden aan vacatures. Die uitwisseling van gegevens blijkt in de praktijk lastig en tijdsintensief. Het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgevens (VUM) brengt hier verandering in.

Doel

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) moet zorgen voor meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Op die manier zorgt VUM ervoor dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature.

Beschrijving

Doelstelling is om gemeenten, UWV, WSP’s, SW-bedrijven, re-integratiebureaus en private partijen elkaars profiel- en vacaturegegevens (matchingsgegevens) te laten gebruiken. Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) ontwikkelt een koppelmechanisme en gegevensstandaarden waarmee arbeidsbemiddelaars transparant matchingsgegevens uitwisselen, over organisatie- en regiogrenzen heen. Door gegevens uit te wisselen, wordt de kans op matchen groter. Zo krijgen meer mensen betaald of onbetaald werk, en wordt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers beter. 

Op dit moment is het uitwisselen van die gegevens lastig. De systemen en de gebruikte terminologie varieert, dus het is moeilijk of onmogelijk om gegevens uit te wisselen. Daar brengt het programma VUM verandering in. Bemiddelaars krijgen toegang tot elkaars gegevens, waardoor zij meer matches kunnen maken. En waardoor werkgevers in contact kunnen komen met kandidaten uit alle aangesloten databases. 

Praktijkvoorbeeld

VUM is nog in ontwikkeling, vanaf Q2 2022 is het operationeel. Een voorbeeld: stel dat een eigenaar van een loodgietersbedrijf contact opneemt met het WSP (Werkgevers Service Punt) omdat ze dringend op zoek is naar nieuwe installateurs. In de huidige situatie stelt de accountmanager dan een vacaturetekst op. Hij zoekt binnen de eigen database naar geschikte kandidaten en belt contacten uit zijn eigen netwerk: een jobcoach van een gemeente in de buurt en een UWV-werkconsulent. Een week later stelt hij vier kandidaten voor aan de werkgever, twee uit eigen database en twee uit de buurgemeente. De werkgever voert met drie van hen een gesprek en besluit uiteindelijk twee aan te nemen.

Meer weten? Meedoen?

Als gemeenten aan de slag willen met aansluiting op het VUM stelsel, kunnen ze een bericht sturen aan PostbusVUM@minszw.nl

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Rigo van Raai.