Handen

GIBIT

GGU Product

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis. Op 14 mei 2021 zijn gemeenten via de ledenbrief Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) geïnformeerd over het belang en de inhoud van de GIBIT.

Doel

Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis.

Prijsaanpassing 2024 IT-contracten gemeenten

Gemeenten hebben met hun IT-leveranciers afspraken gemaakt over het jaarlijks aanpassen van de contractueel afgesproken prijzen. De VNG ontvangt vragen over eenmalige of structurele prijsaanpassingen door IT-leveranciers en stelt een handelingsadvies en modelbrief op voor gemeenten.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

De GIBIT 2020 voorwaarden

De GIBIT betreft Gemeentelijke voorwaarden bij IT. De reikwijdte omvat primair alle producten en/of diensten die gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT verwerven.

Gebruikerstevredenheidsonderzoek GIBIT en consultatie voorwaarden GIBIT 2023

De GIBIT voorwaarden zijn bij de tijd gebracht. Hiervoor is samengewerkt met gemeenten, juridisch adviesbureau Dirkzwager en het leveranciersoverleg GIBIT.  Meerdere onderdelen zijn aangepast op bijvoorbeeld: dienstverlening op afstand, betaling/facturatie/indexering, risicobeheersing, ethiek en grondrechten, aansprakelijkheid en op enkele onderdelen verhelderd en geharmoniseerd naar de ARBIT.

Een aanrader is om eerste globaal kennis te nemen van de GIBIT toolbox op deze pagina. Kijk bijvoorbeeld naar de voorwaarden, kwaliteitsnormen, downloads en wellicht op het forum.vng.nl groep GIBIT.

Voor de update van de voorwaarden verwijzen we naar de volgende stukken:

  1. Gibit 2022 werkversie 2023 (MS Word), dit is de nieuwe versie van de voorwaarden.
  2. Compare GIBIT 2020 met 2023 (PDF), waarin u de wijzigingen ziet t.o.v. de versie 2020.
  3. Toelichting op de wijzigingen op de GIBIT (MS Word), per artikel wordt elke wijziging toegelicht.
  4. Toelichting op de wijzigingen op de GIBIT 2020-2023 (PDF), bestuurlijk in 8 punten.

Omdat het laatste productonderzoek dateert uit 2019 maken we van de gelegenheid gebruik om evaluatie op de GIBIT als geheel en op de aangepaste voorwaarden 2023 (consultatie) in één keer te onderzoeken. Hiervoor willen we gemeenten en leveranciers vragen het onderzoek formulier te gebruiken. Uw reactie wordt voor 14 juni 00:00u verwacht.

Webinars

De GIBIT (Toolbox) en update van de voorwaarden wordt toegelicht in een webinar. U kunt hieraan deelnemen op één van de volgende data:

  • 16 mei van 8.00-9.00 uur
  • 17 mei van 10.00-11.00 uur
  • 22 mei van 16.00-17.00 uur
  • 23 mei van 15.30-16.30 uur 

Inschrijven voor deze webinars kan via dit formulier.

Partners

Gemeente Apeldoorn, Almere, Súdwest-Fryslân, Amsterdam, Amersfoort, Delft, NL digital en een aantal IT leveranciers.

Stappenplan gebruik GIBIT Toolbox

Met behulp van dit stappenplan biedt Team GIBIT overzicht van de te nemen stappen om de GIBIT 2020 Toolbox volledig en effectief te gebruiken. De GIBIT 2020 is naast Europees aanbesteden bij alle vormen van IT-inkoop inzetbaar.

Overzicht GIBIT in Nederland

Via een speciale kaart is inzichtelijk gemaakt hoeveel overeenkomsten er uit de overeenkomstengenerator gegenereerd zijn in de afgelopen 12 maanden. Per gemeente is zichtbaar of zij 0, tussen de 1 en 5, tussen de 5 en 15 of meer dan 15 overeenkomsten hebben gegenereerd in kwartaal 4 van 2021.

Gemeente Apeldoorn over de GIBIT

Meer weten?

Heeft u vragen, stel ze op het GIBIT VNG Forum of stuur een mail naar GIBIT@vng.nl.

Lees meer informatie over deze en andere standaarden op vng.nl. 

Voorgaande publicaties (archief)