Handen

GIBIT

Project

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis. Op 14 mei 2021 zijn gemeenten via de ledenbrief Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) geïnformeerd over het belang en de inhoud van de GIBIT.

Doel van dit project

Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis.

De GIBIT 2020 voorwaarden

De GIBIT betreft Gemeentelijke voorwaarden bij IT. De reikwijdte omvat primair alle producten en/of diensten die gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT verwerven.

Partners

Gemeente Apeldoorn, Almere, Súdwest-Fryslân, Amsterdam, Amersfoort, Delft, NL digital en een aantal IT leveranciers.

Stappenplan gebruik GIBIT Toolbox

Met behulp van dit stappenplan biedt Team GIBIT overzicht van de te nemen stappen om de GIBIT 2020 Toolbox volledig en effectief te gebruiken. De GIBIT 2020 is naast Europees aanbesteden bij alle vormen van IT-inkoop inzetbaar.

Overzicht GIBIT in Nederland

Via een speciale kaart is inzichtelijk gemaakt hoeveel overeenkomsten er uit de overeenkomstengenerator gegenereerd zijn in de afgelopen 12 maanden. Per gemeente is zichtbaar of zij 0, tussen de 1 en 5, tussen de 5 en 15 of meer dan 15 overeenkomsten hebben gegenereerd in kwartaal 4 van 2021.

Gemeente Apeldoorn over de GIBIT

Meer weten?

Heeft u vragen, stel ze op het GIBIT VNG Forum of stuur een mail naar GIBIT@vng.nl.

Lees meer informatie over deze en andere standaarden op vng.nl. 

Voorgaande publicaties (archief)