Gemeentelijke Uitvoering (5)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Filter resetten

StembureauApp

De StembureauApp geeft in realtime inzicht in wat er elke gemeente gebeurt tijdens de verkiezingsdag. Al achttien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zes jaren is er elk jaar een verkiezing, waardoor het slim is om...
Bestuur
Gemeenteraadsverkiezingen

Quick Scan Lokale Democratie

De Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) helpt in kaart te brengen hoe het staat met de lokale democratie binnen gemeenten. De VNG beheert met het samenwerkingsprogramma Netwerk Democratie in Actie (NDiA) het proces.
Bestuur
Bestuur

Kenniscentrum Analyse

Vanuit het rijk komen veel nieuwe taken af op gemeenten. Het Kenniscentrum Analyse ondersteunt gemeenten door middel van uitvoeringstoetsen bij nieuwe wet- en regelgeving.
Bestuur
Bestuur

Digitale Overdracht Bestanden (DOB)

Met het project Digitale Overdracht Bestanden wordt een beveiligde omgeving ingericht om de uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2024 digitaal over te dragen. VNG Realisatie zal op verzoek van de VNG een platform verzorgen waar...
Bestuur
Europa en internationaal

Open Raadsinformatie

Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en besluiten, snel en eenvoudig openbaar en toegankelijk maken. Op de raadpleegomgeving van Open Raadsinformatie kunnen inwoners, journalisten, wetenschappers en alle andere belangstellenden vervolgens nagaan wat...
Bestuur
Raadszaal