Gemeenteraadsverkiezingen

StembureauApp

Gerelateerde thema's

De StembureauApp geeft in realtime inzicht in wat er elke gemeente gebeurt tijdens de verkiezingsdag. Al achttien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zes jaren is er elk jaar een verkiezing, waardoor het slim is om gebruik te maken van ondersteunende software.

Doel

Het doel van de StembureauApp is om verkiezingsorganisaties meer controle en inzicht in de verkiezingen te geven. Daarnaast ondersteunt de StembureauApp de voorzitters bij hun werkzaamheden en kunnen de opkomst en voorlopige uitslag live worden getoond.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): gemeenten Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Zoetermeer, verenigd in het CAB (Change Advisory Board) 

Project- of uitvoeringspartner(s): Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie 

Beschrijving

De StembureauApp geeft in realtime inzicht in wat er elke gemeente gebeurt tijdens de verkiezingsdag. 

De StembureauApp wordt aangeboden inclusief begeleiding door gemeenten die de app al gebruiken. De StembureauApp maakt zich op voor gebruik door een grote groep gemeenten. In eerste instantie ontwikkeld door een enkele gemeente, en nu dus bereikbaar - geheel in lijn met samen organiseren - voor meer gemeenten. 

Eigenaren Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Zoetermeer hebben in verband met het toekomstige grotere gebruik, in overleg met de VNG besloten het beheer en de regie onder te brengen bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie. De (door)ontwikkeling, hosting en het applicatiebeheer van de software wordt elke periode aanbesteed en gegund aan een marktpartij. 

Naast het gebruik van deze app zijn er ook andere leveranciers die apps leveren voor stembureaus. Deze kunt u vinden in de softwarecatalogus

Praktijkvoorbeeld

De StembureauApp geeft meer inzicht in de verkiezingen. Zo kan een verkiezingsorganisatie zien of stembureaus open zijn, of er nog genoeg stembiljetten zijn en of de stembureauleden aanwezig zijn. Waar eerst een probleem gemeld moest worden, kunnen problemen met de app proactief worden opgelost.

Meer weten?

Via Servicecentrum Gemeenten kunnen belangstellenden een informatiepakket aanvragen en vragen stellen.

Stuur een e-mail aan info@scgemeenten.nl. Het bericht wordt door contractbeheer StembureauApp van het SCG in behandeling genomen.