Gemeentelijke Uitvoering (5)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Filter resetten

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden. De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)...
Sociaal domein
Gesprek

Platform Sociaal Domein

De overheid wil en moet het beter gaan doen in het sociaal domein: een goede overheid zorgt het beste voor de meest kwetsbare inwoners. Op het Platform Sociaal Domein vinden gemeenten, het rijk en de samenwerkingspartners elkaar en kunnen gemeenten...
Sociaal domein
Sociaal domein

Naleving: ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten

In Nederland wonen en werken tussen de 600.000 en 800.000 arbeidsmigranten, afhankelijk van de gebruikte definitie, vaak afkomstig uit Oost-Europa. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG helpt...
Sociaal domein
Sociaal domein

Naleving: kwaliteit en rechtmatigheid zorg

In de zorg gaan er vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door serieus met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen...
Sociaal domein
Sociaal domein

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om de beste zorg en ondersteuning te leveren aan inwoners. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein faciliteert en ondersteunt hen bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Onder andere door het vereenvoudigen van het proces van...
Sociaal domein
Publiek