In het VNG Jaarplan leest u de plannen en ontwikkelingen van de beleidsinzet en de diensten en producten vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). 

Download hier het VNG Jaarplan 2024, inclusief GGU-begroting (pdf, 5 MB)

Over het Jaarplan 2024

Dit jaarplan is een uitwerking en concretisering van de Kadernota 2024 zoals vastgesteld door de ALV in juni 2023. Het toont de samenhang en het onderscheid tussen beleidsinzet en GGU-activiteiten. We doen dit op basis van 9 hoofdthema’s:

 1. Een krachtige lokale overheid
 2. Inclusieve samenleving  
 3. Leefomgeving 
 4. Lokale bestuur en veiligheid  
 5. Digitale Samenleving  
 6. Versterking Lokale Uitvoering  
 7. Europa en internationaal 
 8. De organisatie
 9. Financiën

Wat mij betreft gaan we er samen een goed jaar van maken waarin de verenigingsstrategie ons richting geeft. Met vertrouwde belangenbehartiging vanuit de VNG. En nieuw elan voor de ondersteuning van de uitvoering. Dat doen we schouder aan schouder. Met 170.000 gemeenteambtenaren die één bestuurslaag vormen. In een tijd van arbeidsmarktkrapte hebben we elkaar ontzettend hard nodig.

Leonard Geluk, VNG-directeur 

Proposities

In dit jaarplan zijn er 5 proposities opgenomen, die ook goedgekeurd zijn op de ALV in Groningen.  Dit betekent dat de VNG het aankomend jaar meer inzet zal plegen op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkelagenda gezond leven Gezond en Actief Leven Akkoord IZA/GALA (paragraaf 2.3)

 • Programma’s fysieke leefomgeving (paragraaf 3.1 en 3.4)

 • Inkoop en aanbesteden (paragraaf 6.5)

 • VNG Academie en Kennishub (paragraaf 1.3)

 • Arbeidsmarktkrapte (paragraaf 4.5)

Structurele diensten

Daarnaast zijn in het jaarplan 4 nieuwe structurele diensten verwerkt:

 • Structurele dienstverlening Omgevingswet

 • Haven-standaard

 • Single Digital Gateway invoervoorziening

 • Doorontwikkeling Informatie Beveiligingsdienst (IBD)

Verenigingsstrategie

Ook voor het Jaarplan 2024 geldt dat de Verenigingsstrategie 2030 de kapstok vormt en dat de maatschappelijke opgaven voor gemeenten uitgangspunt zijn. U leest hoe binnen de gestelde kaders uitvoering wordt gegeven aan deze uitdagingen. 

Begroting

Ook is de begroting voor 2024 bijgevoegd, waarmee inzichtelijk wordt hoe de beschikbare middelen op verschillende thema’s worden ingezet.