Of het nu gaat om klimaat, woningnood, vergrijzing of bestaanszekerheid, in de Verenigingsstrategie 2030 kiest de VNG voor een richting waarbij gemeenten een centrale rol spelen in het aanpakken van deze grote maatschappelijke vraagstukken. Dat doen ze in samenwerking met alle overheidslagen en met ondersteuning vanuit de VNG.

De Verenigingsstrategie VNG 2030 - Stap naar voren (pdf, 2.9 MB) bevat voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken. Centraal staat de filosofie van de omkering. Met hun kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk past het gemeenten om het voortouw te nemen. 
Lees verder

Essays

In het kader van gedachtenvorming vroegen we een aantal denkers om kritisch mee te denken over verschillende aspecten van de verenigingsstrategie. In onderstaande essays reflecteren ze op de omkeringsgedachte en de denklijn van gemeenten die 'een stap naar voren doen' en wat dat met zich meebrengt.

Bijeenkomsten

Samen met gemeenten werkte de VNG aan de nieuwe verenigingsstrategie. We trokken het land in en gingen in gesprek met provinciale afdelingen en hielden bijeenkomsten. Lees in de verslagen terug wat er besproken werd.