Nieuws
De verkiezing voor de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland komt er weer aan. In 2021 hebben we succesvol de laatste editie georganiseerd. Nu zijn we op zoek naar een organisatie die de editie van 2024 wil organiseren en uitvoeren.
Doorbreekt uw stad barrières voor personen met een beperking? En heeft uw stad meer dan 50.000 inwoners? Meld uw gemeente dan uiterlijk 18 september aan voor de editie 2023 van de Access City Award. Misschien treedt uw stad dan wel in de voetsporen van de winnaar van de Access City Award 2023, Skellefteå.
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft zich op 16 augustus tweemaal uitgesproken over de informele pgb-tarieven in het sociale netwerk binnen de Wmo en Jeugdwet. Deze uitspraken hebben consequenties voor het beleid van gemeenten.
De financiering van de WEB-middelen voor de centrumgemeenten blijft via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs lopen. Eerder was er sprake van dat dit naar het gemeentefonds overgeheveld zou worden.
In een Lerende praktijk trekt u als gemeente op met Movisie om al doende de aanpak van een sociaal vraagstuk te verbeteren. In een Lerende praktijk Verbeteren Toegang gaat u een wederkerige samenwerking aan vanuit de vragen van uw lokale praktijk én de kennisvragen van Movisie.
Minister Van Gennip (SZW) bood op 7 juli de Tweede Kamer de Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving aan. Het doel is gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties te helpen met het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van individuen en groepen in de samenleving.
De bibliotheken stonden deze week stil bij de 100.000ste digitale hulpvraag die zij sinds de start van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) van bezoekers kregen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Rotterdam samen met demissionair staatssecretaris Van Huffelen.
Vanaf 4 juli staan updates van het Wmo voorspelmodel en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) op Waarstaatjegemeente.nl. Het Wmo voorspelmodel is gevalideerd en aangevuld met data over 2022. De GMSD heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over diverse categorieën in het sociaal domein.