Nieuws
Samen met inwoners je toegangsorganisatie inrichten, profiteren van een kritische sparringpartner met kennis van zaken en samenwerken met een expertteam dat de dynamiek van gemeenten kent. Dat is wat 7 gemeenten of regio’s de afgelopen 2 jaar deden in hun visieleertrajecten.
Gemeenten met te weinig budget om de energietoeslag 2023 te kunnen uitkeren, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De VNG heeft eind mei een enquête verstuurd waarmee gemeenten deze vangnetregeling kunnen aanvragen.
Morgen (zaterdag 1 juni) openen de online 'stembussen' voor de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2024! Iedereen kan gemeenten inhoudelijk op hun toegankelijkheid beoordelen. Elke gemeente doet automatisch mee omdat immers elke inwoner mee moet kunnen doen in de samenleving.
Vanuit het coalitieakkoord zijn er tijdelijk middelen beschikbaar om de transformatie te ondersteunen. Dit geld is beschikbaar voor transformatieplannen gekoppeld aan de regioplannen. Alle IZA-partijen, dus ook gemeenten, kunnen een transformatieplan indienen en transformatiemiddelen aanvragen.
De nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers laten zien dat het aantal gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau vrijwel hetzelfde is gebleven in vergelijking met met vorig jaar.
De VNG is geschrokken van het plotselinge overlijden van Rick Brink afgelopen zaterdag. Hij was een boegbeeld voor de volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving. Rick zette zich met tomeloze energie in voor een inclusieve samenleving.
Een stage gedurende de onderwijsloopbaan is een belangrijke opstap naar werk. Maar stages zijn niet even toegankelijk voor iedereen, onderzoek toont aan dat studenten met een functiebeperking in het mbo, hbo en wo te maken krijgen met stagediscriminatie.