Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van het aanvullend sociaal pakket dat op 28 augustus 2020 werd gepresenteerd. Voor dit pakket trekt het kabinet € 1,4 miljard uit; dit komt bovenop de verlenging van de NOW- en Tozo-maatregelen.
Het nieuwe kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Dit helpt gemeenten om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden.
De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude.
Het kabinet stelt in 2020 € 17 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen. Dit is het minimumbedrag dat bureau AEF op basis van een gemeentelijke steekproef qua coronaschade heeft geschat in het zogeheten beste scenario.
Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het verbetertraject 'Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein'. In het traject werken gemeenten aan verbeteropgaven en wisselen ze regionaal en landelijk kennis en ervaringen uit.
De VNG voert in opdracht van BZK een onderzoek uit naar de behoefte aan ondersteuning bij gemeenten als het gaat om begrijpelijke overheidscommunicatie. Uw input daarbij is erg belangrijk. Wij zoeken voor onze online interactieve sessies deelnemers die graag over dit onderwerp willen meepraten en -denken.
Al 4 jaar lang zijn gemeenten samen met ervaringsdeskundige inwoners bezig met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Inmiddels is het aantal gemeenten dat actief werkt aan inclusie zo groot dat het tijd is voor een nieuwe fase in het delen van kennis en inspiratie tussen gemeenten.
Om kunst en en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, is er nu de subsidieregeling 'Samen Cultuurmaken'. Met de subsidieregeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de samenwerking tussen het sociale en culturele domein.
Hoe kunt u als gemeente de toegang tot begeleiding, participatie en zorg verbeteren? Hoe zorgt u ervoor dat deze goed aansluit bij inwoners met ondersteuningsvragen? Gemeenten kunnen dit het beste samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners leren en ontdekken.
De VNG en Ieder(in) ontvingen signalen dat gesprekken tussen gemeenten en inwoners met een beperking in de coronacrisis stil zijn komen te liggen. Ook met de geleidelijke openstelling is het niet vanzelfsprekend dat overleggen meteen weer worden opgepakt.