Gemeenten zorgen ervoor dat hun inwoners de ondersteuning en/of jeugdhulp krijgen die ze echt nodig hebben. Door toezicht en handhaving beperkt u fouten tot een minimum en voorkomt en bestrijdt u fraude – ook door zorgaanbieders. U bereikt dit door als gemeente bewust te zijn van de risico’s op fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarbij is het zaak om een of meerdere toezichthouders aan te wijzen en de organisatie (verder) handhavings-, fouten- en fraudealert te maken. Op deze pagina vindt u onder meer de wettelijke kaders, onderzoeken, handreikingen en een stappenplan voor een rechtmatigheidsonderzoek. 

Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving

We vinden het belangrijk dat de middelen voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet daadwerkelijk gebruikt worden voor zorg en ondersteuning aan hulpbehoevende burgers. Het is daarom belangrijk dat gemeenten onrechtmatigheden voorkomen en herstellen. Specifiek voor fraude door zorgaanbieders geldt dat die vaak verder reikt dan een enkele gemeente of wet. Een effectieve aanpak vereist dan ook ketenbrede samenwerking en gegevensdeling. De Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving geeft aan de hand van 4 fasen inzicht in de stappen die gemeenten moeten zetten en de activiteiten die ze moeten uitvoeren voor de aanpak van zorgfraude. 

Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieknooppunt Zorgfraude

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) verzamelt fraudesignalen van alle partijen in de zorgketen met als doel gezamenlijk een vuist te maken tegen zorgfraude. Ook steeds meer gemeenten sluiten zich bij het IKZ aan. Een groot voordeel is dat zij hun eigen signalen hiermee kunnen verrijken en zo misstanden beter kunnen aanpakken.

Meer informatie over het IKZ

Nieuws