Gemeenten zorgen ervoor dat hun inwoners de ondersteuning en/of jeugdhulp krijgen die ze echt nodig hebben. Door toezicht en handhaving beperkt u fouten tot een minimum en voorkomt en bestrijdt u fraude – ook door zorgaanbieders. U bereikt dit door als gemeente bewust te zijn van de risico’s op fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarbij is het zaak om een of meerdere toezichthouders aan te wijzen en de organisatie (verder) handhavings-, fouten- en fraudealert te maken. Op deze pagina vindt u onder meer de wettelijke kaders, onderzoeken, handreikingen en een stappenplan voor een rechtmatigheidsonderzoek. 

Ons standpunt

We vinden het belangrijk dat de middelen voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet daadwerkelijk gebruikt worden voor zorg en ondersteuning aan hulpbehoevende burgers. Het is daarom belangrijk dat gemeenten onrechtmatigheden voorkomen en herstellen. Specifiek voor fraude door zorgaanbieders geldt dat die vaak verder reikt dan een enkele gemeente of wet. Een effectieve aanpak vereist dan ook ketenbrede samenwerking en gegevensdeling. De Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving geeft aan de hand van 4 fasen inzicht in de stappen die gemeenten moeten zetten en de activiteiten die ze moeten uitvoeren voor de aanpak van zorgfraude. 

Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieknooppunt Zorgfraude

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) verzamelt fraudesignalen van alle partijen in de zorgketen met als doel gezamenlijk een vuist te maken tegen zorgfraude. Ook steeds meer gemeenten sluiten zich bij het IKZ aan. Een groot voordeel is dat zij hun eigen signalen hiermee kunnen verrijken en zo misstanden beter kunnen aanpakken.

Meer informatie over het IKZ

Uitgelicht

Kennisbank Handhaving in de zorg

In de kennisbank vindt u nieuwsberichten, handreikingen, factsheets, best practices, trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Handhaving in de zorg (Wmo 2015 en Jeugdwet).

Ga naar de kennisbank

Trainingen Zorg

Wij bieden u adviezen op maat, antwoorden op specifieke (ook juridische) vragen en een keur aan bijeenkomsten en trainingen. 

Meer informatie over onze trainingen

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseurs van Naleving uit uw regio.

Naar de contactinformatie

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.

Meld u aan voor de nieuwsbrief