Een duidelijke trend is dat de ontwikkeling van medewerkers steeds meer wordt georganiseerd in het normale werk. Bijvoorbeeld door actie-leren, intervisie of het bespreken van casuïstiek in teamverband.
Werken, leren en presenteren gaan dus steeds meer hand in hand. De webpublicatie ‘Lerend werken in zelflerende gemeenschappen’ biedt een overzicht van innovatieve voorbeelden van lerend werken bij gemeenten, veelal in het kader van decentralisaties in het sociaal domein. Aan de hand van reacties en aanvulling wordt deze webpublicatie regelmatig geactualiseerd en aangepast.
Ook op VNG praktijkvoorbeelden HR en decentralisaties staan veel voorbeelden van gemeenten die vernieuwend opereren op dit terrein. Zie verder ook het forum Lerend werken.