leren en ontwikkelen

De adviseurs van Naleving verzorgen opleidingen, trainingen, masterclasses en andere bijeenkomsten die aansluiten op de vragen van gemeenten, bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en professionals in de uitvoering. Vaak gaat het om landelijke trainingen, maar in sommige gevallen gaat het om regionale bijeenkomsten. Desgewenst kunnen we incompany trainingen aanbieden en naar uw wensen inrichten.

Hieronder vindt u, per thema, een overzicht van alle trainingen en bijeenkomsten. Kijk in de agenda waar en wanneer deze trainingen en bijeenkomsten gegeven worden. Heeft u een vraag dan kunt u deze per mail stellen.

E-learnings

Wmo-toezicht voor Raadsleden (Wmo en Jeugdwet)
Als raadslid speelt u een belangrijke rol bij het versterken van het toezicht op de zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. De nieuwe e-learning Wmo-toezicht geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.

Fraudealertheid in de zorg (Wmo en Jeugdwet)
Misbruik en het niet naleven van regels en wetten zetten het draagvlak voor maatschappelijke solidariteit onder druk. Deze module gaat over fraudealertheid bij de uitvoering van de zorg in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Na het volgen van deze module kunt u zelf toetsen of de AVG van toepassing is en wat nodig is voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in uw uitvoeringspraktijk.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Na het volgen van deze module kent u de belangrijkste begrippen uit de Awb voor de uitvoeringspraktijk. Omdat in de module het aanvraagproces wordt gevolgd, kunt u de werkzaamheden volgens de regels van de Awb uitvoeren.

Zorg

Tools voor Toezicht | Online regiobijeenkomst
Naleving organiseert regionale en gratis toegankelijke (online) bijeenkomsten Tools voor Toezicht. Na een bijeenkomst heeft u als gemeente praktische tools in handen om u nog beter te wapenen tegen fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet | 4-daagse basistraining
Als u als toezichthouder Wmo en/of Jeugdwet een taak hebt gekregen om toe te zien op de Wmo en de Jeugdwet, maar nog aan het begin staat van het uitvoeren van deze taak, dan is deze training uitermate geschikt om u als toezichthouder te ontwikkelen.

Kinderopvang

Aanvraag exploitatie en registratie LRK | Basistraining
Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze training maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging.

Toezicht en Handhaving kinderopvang | Basistraining
Bent u als gemeente-ambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

Toezicht en Handhaving kinderopvang | Vervolgtraining
Dit is de verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving Kinderopvang van Naleving. We gaan verder in op handhaving en de processen die hiermee gepaard gaan, aan de hand van casuïstiek die door de trainers wordt ingebracht.

Werk en Inkomen

Onderzoek Vermogen Buitenland | Regionale bijeenkomst
De Regiegroep Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) organiseert regionale bijeenkomsten voor gemeenten over vermogensonderzoek. Binnen 1 middag heeft u handelingsperspectief voor onderzoek in het buitenland in relatie tot bijstand.

Juridisch vragenuur Participatiewet | Online bijeenkomst
Tijdens het juridisch vragenuur komen diverse juridische thema's rondom de Participatiewet aan bod en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de uitvoeringspraktijk.