Als gemeente zorgt u voor een uitkering aan mensen die -tijdelijk- niet voldoende inkomen hebben. Cliënten kunnen hierdoor in hun levensonderhoud voorzien en worden daarnaast ondersteunt in het versterken van de zelfredzaamheid. Het is hiervoor wel nodig dat zij zich houden aan de spelregels die zijn verbonden aan de uitkering. 
 
Spontane naleving van de wet- en regelgeving wordt optimaal bevorderd wanneer handhaving, van preventie tot repressie, onderdeel van de dienstverlening is. Met voorlichting geeft u de cliënt handvatten om de regels na te leven. Controle en sanctionering geven u de kans om waar nodig bij te sturen. Hier vindt u informatie die u helpt deze visie van Hoogwaardig Handhaven vorm te geven in uw organisatie. Denk aan handhaving in sociale (wijk)teams, waarschuwingen en boetes, gedragsbeïnvloeding en handhaven van arbeidsverplichtingen.

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Uit onderzoek is gebleken dat het FSV op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom is de FSV uitgezet en wordt het niet meer gebruikt. Inwoners worden geïnformeerd indien zij in de FSV geregistreerd stonden. Mogelijk wordt van gemeenten actie gevraagd. Binnen deze omgeving leest u meer over hoe de VNG gemeenten ondersteunt bij de verwerking van deze acties en de gevolgen daarvan. 

Meer over de Fraude Signalering Voorziening

Hoe zit het met werk en inkomen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.
Nieuws

Publicaties & Brieven