Als gemeente zorgt u voor een uitkering aan mensen die -tijdelijk- niet voldoende inkomen hebben. Cliënten kunnen hierdoor in hun levensonderhoud voorzien en worden daarnaast ondersteunt in het versterken van de zelfredzaamheid. Het is hiervoor wel nodig dat zij zich houden aan de spelregels die zijn verbonden aan de uitkering. 
 
Spontane naleving van de wet- en regelgeving wordt optimaal bevorderd wanneer handhaving, van preventie tot repressie, onderdeel van de dienstverlening is. Met voorlichting geeft u de cliënt handvatten om de regels na te leven. Controle en sanctionering geven u de kans om waar nodig bij te sturen. Hier vindt u informatie die u helpt deze visie van Hoogwaardig Handhaven vorm te geven in uw organisatie. Denk aan handhaving in sociale (wijk)teams, waarschuwingen en boetes, gedragsbeïnvloeding en handhaven van arbeidsverplichtingen.

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Uit onderzoek is gebleken dat het FSV op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom is de FSV uitgezet en wordt het niet meer gebruikt. Inwoners worden geïnformeerd indien zij in de FSV geregistreerd stonden. Mogelijk wordt van gemeenten actie gevraagd. Binnen deze omgeving leest u meer over hoe de VNG gemeenten ondersteunt bij de verwerking van deze acties en de gevolgen daarvan. 

Podcastserie: Gedragsbeïnvloeding

Elementen uit de gedragsbeïnvloeding kunnen een belangrijke rol spelen bij preventie en het bevorderen van naleving binnen het sociaal domein. Maar hoe pakt u dat aan? Welke methodieken zijn er beschikbaar? En welke tips geven collega’s die al met dit bijltje hakken? Luister nu naar onze nieuwe podcast over gedragsbeïnvloeding in het sociaal domein. We spreken met Gertrude Slag, Adviseur gedragswetenschap gemeente Rotterdam. Zij neemt ons mee in het ‘inspireren van het doenvermogen’ om naleving te bevorderen. 

Kennisbank Handhaving bij werk en inkomen

In de kennisbank vindt u nieuwsberichten, handreikingen, factsheets, best practices, trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Werk en inkomen. 

Hoe zit het met werk en inkomen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven

Publicatie

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseurs van Naleving uit uw regio.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.