Als gemeente zorgt u voor een uitkering aan mensen die -tijdelijk- niet voldoende inkomen hebben. Cliënten kunnen hierdoor in hun levensonderhoud voorzien en worden daarnaast ondersteunt in het versterken van de zelfredzaamheid. Het is hiervoor wel nodig dat zij zich houden aan de spelregels die zijn verbonden aan de uitkering. 
 
Spontane naleving van de wet- en regelgeving wordt optimaal bevorderd wanneer handhaving, van preventie tot repressie, onderdeel van de dienstverlening is. Met voorlichting geeft u de cliënt handvatten om de regels na te leven. Controle en sanctionering geven u de kans om waar nodig bij te sturen. Hier vindt u informatie die u helpt deze visie van Hoogwaardig Handhaven vorm te geven in uw organisatie. Denk aan handhaving in sociale (wijk)teams, waarschuwingen en boetes, gedragsbeïnvloeding en handhaven van arbeidsverplichtingen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Afbeelding met de tekst Toolkit Tozo

Gemeenten kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden. De formulieren in de toolkit Tozo na 1 juni zijn hierop aangepast. 

Handreiking oneigenlijk gebruik Tozo

In de handreiking 'Misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo' is aangegeven welke onderdelen in de Tozo-regeling oneigenlijk gebruik tegengaan en hoe gemeenten een aanvullende controle kunnen uitvoeren. De Handreiking is niet openbaar beschikbaar. Gemeenten kunnen het terugvinden op het VNG Forum Coronavirus in het mapje Ondersteuning Ondernemers/ Tozo regeling.

Kennisbank Handhaving bij werk en inkomen

In de kennisbank vindt u nieuwsberichten, handreikingen, factsheets, best practices, trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Werk en inkomen. 

Vraag en antwoord

Hoe zit het met werk en inkomen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseur van VNG Naleving uit uw regio.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.

Over VNG Naleving

Logo VNG Naleving

 

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht, handhaving en naleving van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang.