Kennisbank VNG Naleving (867)

Kennisbank naleving is onderdeel van:

Nieuwe handhavingskoers SZW 2022-2025 | Presentatie

In de vernieuwde handhavingskoers 2022-2025 van SZW wordt het perspectief van de burger en de uitvoeringsprofessional beter meegenomen. Door meer inzet op preventie en maatwerk waar dit nodig is. He uitgangspunt is dat burgers en bedrijven zich aan de regels...Meer lezen

Rapport: ‘Naar meer standaardisatie in het toezicht’

VNG Naleving heeft Significant Public gevraagd onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en het draagvlak voor standaardisering van toezichtrapportages en handhaving jaarverslagen. De verwachting hierbij is dat het openbaarmaking vereenvoudigt en de administratieve lastendruk voor gemeenten vermindert.Meer lezen

2e Podcast: Gedragsbeïnvloeding

Elementen uit de gedragsbeïnvloeding kunnen een belangrijke rol spelen bij preventie en het bevorderen van naleving binnen het sociaal domein. Maar hoe pakt u dat aan? Welke methodieken zijn er beschikbaar? En welke tips geven collega’s die al met dit...Meer lezen

Handreiking Doenlijkheid van beleid

Sinds een aantal jaar hebben beleidsmakers het 'doenvermogen' van burgers in het vizier als belangrijke factor om rekening mee te houden bij het maken van beleid. Dit is een goede zaak. De aansluiting van beleid naar daadwerkelijk gedrag mist namelijk...Meer lezen

1e Podcast: Gedragsbeïnvloeding

Elementen uit de gedragsbeïnvloeding kunnen een belangrijke rol spelen bij preventie en het bevorderen van naleving binnen het sociaal domein. Maar hoe pakt u dat aan? Welke methodieken zijn er beschikbaar? En welke tips geven collega’s die al met dit...Meer lezen