Kennisbank VNG Naleving (674)

Kennisbank naleving is onderdeel van:

Factsheet: aan de slag met partiële inkomsten

Een deel van de bijstandsgerechtigden heeft geen volledig dienstverband, maar werkt bijvoorbeeld op basis van een 0-urencontract. Zo’n cliënt ontvangt dan zogeheten partiële inkomsten en de gemeente vult dat aan om tot een inkomen op bijstandsniveau te komen. Het doel... Meer lezen

Praatplaat: Samenwerken aan de handhavingskoers

In de handhavingskoers 2025 van het ministerie van SZW is veel aandacht voor het perspectief van de burger. Dit is een duidelijke breuk met de meer repressieve koers die we binnen het domein van werk & inkomen gewend waren. Wat... Meer lezen

Denklijn: verzachtende en verzwarende omstandigheden

Bij het ontstaan van overtredingen kunnen specifieke omstandigheden een rol spelen. Het is van belang dat gemeenten bij het opstellen van een besluit rekening houden met deze omstandigheden. In de denklijn ‘verzachtende en verzwarende omstandigheden’ hebben we de rollen van... Meer lezen

Factsheet Evenredigheidsbeginsel

Gemeentelijke besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Daarom is het van belang dat gemeenten rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Een van deze beginselen is het evenredigheidsbeginsel. De Raad van State heeft over het beoordelingskader voor de evenredigheidstoetsing belangrijke... Meer lezen

Podcast: gedragswetenschap en de handhavingskoers Participatiewet

Hoe kunnen inzicht in verschillende waarden, en kennis van de gedragswetenschap gemeenten helpen bij het vormgeven van een nieuwe handhavingskoers in de Participatiewet? Tijdens het VNG Uitvoeringscongres spraken VNG-adviseur Petra Jagt en Evelien Meester van Stimulansz hierover in een boeiende... Meer lezen