Sorteren

Themabijeenkomst Zorgfraude

Op vrijdag 28 mei organiseerden de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) en VNG Naleving de themabijeenkomst Zorgfraude. Ruim 50 bestuurders en raadsleden gingen hier online met elkaar in gesprek. ‘Maak de aanpak van zorgfraude bestuurlijke topprioriteit’, was een van de conclusies.

Verhuizing Signaal Verhuizing BRP

Als een cliënt verhuist kan dat consequenties hebben voor de (hoogte van de) bijstandsuitkering. In deze werkwijzer leest u hoe u met een dergelijk signaal aan de slag kunt.

Stap voor stap vaardig in werk en cultuur | Inburgeringscasus

Mohammed al Temimi houdt zich bij de gemeente Rotterdam en Divosa bezig met de implementatie van de Wet inburgering. In zijn vorige functie bij een re-integratiebedrijf was hij onder meer actief met de integratie van ex-statushouders die nog altijd slecht Nederlands spraken. In deze periode zag hij

Naleving nieuwe Wet inburgering | Handreiking

De nieuwe Wet inburgering zal beoogd 1 januari 2022 in werking treden. De kern is dat inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig meedoen aan de Nederlandse samenleving. Betaald werk is hierin een belangrijk element. Binnen het vernieuwde inburgeringsstelsel hebben gemeenten nog meer dan voorheen de