Kennisbank VNG Naleving (131)

Kennisbank naleving is onderdeel van:
Filter resetten

Dossiervorming Participatiewet

Gemeenten moeten voor de uitvoering van de Participatiewet persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden verwerken. Het risico bestaat daarbij dat gemeenten te veel persoonsgegevens verwerken. Meer lezen

Handreiking Doenlijkheid van beleid

Sinds een aantal jaar hebben beleidsmakers het 'doenvermogen' van burgers in het vizier als belangrijke factor om rekening mee te houden bij het maken van beleid. Dit is een goede zaak. De aansluiting van beleid naar daadwerkelijk gedrag mist namelijk... Meer lezen

Naleving nieuwe Wet inburgering

De nieuwe Wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. De kern is dat inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig meedoen aan de Nederlandse samenleving. Betaald werk is hierin een belangrijk element. Binnen het vernieuwde inburgeringsstelsel hebben gemeenten nog... Meer lezen

Verkenning Cryptocurrency en de Participatiewet

Het bezitten van, handelen in en betalen met cryptocurrency is relevant met het oog op de Participatiewet. In deze verkenning leest u hoe u kunt vaststellen of een cliënt cryptocurrency in bezit heeft en hoe u dat kunt beoordelen in... Meer lezen

Visual: Samenhang toezichtstaken sociaal domein

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals inburgering en werk en inkomen. Om dit voor gemeenten inzichtelijk te maken ontwikkelden Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlandse... Meer lezen

Voorkomen niet verwijtbare vorderingen | Instrument

VNG Naleving heeft in de periode van 2016 – 2020 bij verschillende gemeenten onderzoeken uitgevoerd naar het ontstaan van niet verwijtbare vorderingen. Daarmee ontwikkelde VNG Naleving een instrument om niet verwijtbare vorderingen te voorkomen. Meer lezen