Datum

Organisatie

Naleving

Soort

Handreiking/factsheet

Om toe te zien op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet stelt de gemeente een toezichthouder rechtmatigheid aan.

Voor de Wmo 2015 is de gemeente tevens verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht. In de Jeugdwet is het kwaliteitstoezicht belegd bij het Toezicht Sociaal Domein, waarin verschillende betrokken rijksinspecties samenwerken.

In dit profiel vindt u een omschrijving van de kerntaken van een toezichthouder rechtmatigheid, met de daarbij behorende kennis en vaardigheden.