Naleving is cruciaal voor de kwaliteit, de houdbaarheid en het draagvlak voor sociale zekerheid en zorg.​ Door preventie, toezicht en handhaving zorgen gemeenten dat publiek geld op de juiste plek terecht komt, bewaken ze de kwaliteit van voorzieningen en voorkomen ze (onbewust) oneigenlijk gebruik en misbruik van regelingen. De VNG ondersteunt gemeenten daarbij op de volgende onderwerpen. 

Gerelateerde onderwerpen

Altijd op de hoogte 

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees elke twee weken wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.

Meld u aan voor de nieuwsbrief