In Nederland verblijven ruim een half miljoen arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en Zuid-Europa. Veel van hen hebben dagelijks te maken met oneerlijke, onveilige of ongezonde woon- en werkomstandigheden. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van deze misstanden. De VNG ondersteunt gemeenten bij een integrale aanpak voor het verbeteren van de leefsituatie van arbeidsmigranten

Ons standpunt

De positie van arbeidsmigranten in Nederland moet structureel beter. Het is van belang dat zij als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving behandeld worden. De VNG heeft een aantal bestuurlijke standpunten geformuleerd ten aanzien van veilige en gezonde leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.

Uitgelicht

In Rotterdam maken ze - op z'n Rotterdams - serieus werk van het tegengaan van misbruik en uitbuiting van arbeidsmigranten. Met het programma met de veelzeggende titel 'Werken aan een menswaardig bestaan' gaat de Maasstad de problemen te lijf.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Arbeidsmigranten

366 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 oktober 2021 om 12:50

Publicaties en brieven