In Nederland verblijven ruim een half miljoen arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en Zuid-Europa. Veel van hen hebben dagelijks te maken met oneerlijke, onveilige of ongezonde woon- en werkomstandigheden. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van deze misstanden. De VNG ondersteunt gemeenten bij een integrale aanpak voor het verbeteren van de leefsituatie van arbeidsmigranten

Ons standpunt

De positie van arbeidsmigranten in Nederland moet structureel beter. Het is van belang dat zij als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving behandeld worden. De VNG heeft een aantal bestuurlijke standpunten geformuleerd ten aanzien van veilige en gezonde leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Arbeidsmigranten

200 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 10 mei 2021 om 08:32

Publicaties en brieven