De VNG heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gemeenten en verschillende ketenpartners het barrièremodel bescherming kwetsbare arbeidsmigranten ontwikkeld.  

In het barrièremodel volgen we de route van kwetsbare arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken, en de barrières die gemeenten kunnen opwerpen om hen te beschermen tegen benadeling en uitbuiting. Het doel is kwetsbare arbeidsmigranten beter te beschermen tegen onwenselijke situaties, frequente regelovertreders en malafide partijen. In het model zijn barrières opgenomen waarin gemeenten een rol kunnen spelen en het bevat allerlei voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk.  

Leeswijzer 

Na een situatieschets van arbeidsmigranten in Nederland, gaan we in op de problematiek van kwetsbare arbeidsmigranten. We geven gelegenheden en signalen van ongewenste en/of strafbare activiteiten, een lijst van partijen die bewust of onbewust benadeling of uitbuiting door (malafide) ondernemers faciliteren en algemene barrières waar gemeenten een rol spelen. Daarna beschrijven we in 6 stappen de route van ‘de arbeidsmigrant’ van de komst naar Nederland tot de terugkeer naar het land van herkomst. Ieder onderdeel heeft specifieke gelegenheden, signalen en barrières. De stappen zijn: werving en entree, huisvesting, registratie, arbeid, verblijf in Nederland, terugkeer naar land van herkomst. Niet iedere arbeidsmigrant legt dezelfde route af en de volgorde van de stappen kan ook verschillen. Deze onderdelen zijn daarom los van elkaar te lezen en in willekeurige volgorde.