Arbeidsmigranten werken in veel vitale sectoren, maar waar gaan ze wonen? Het is essentieel dat overheid en bedrijven hierover tijdig met elkaar in gesprek gaan. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG, samen met een aantal pilotgemeenten en in overleg met de ministeries van SZW, BZK en EZK, de handreiking ‘op weg naar een effectrapportage’ ontwikkeld. 

Gemeenten moeten zelf aan de slag  

De handreiking bevat 2 instrumenten om de effecten van bedrijfsvestigingen inzichtelijk te maken zijn:  

  • de gespreksleidraad, die gemeenten in staat stelt het constructieve gesprek aan te gaan met ondernemers;
  • de lijst met referentieobjecten, die een beeld geven van het aantal arbeidsmigranten dat in verschillende bedrijven in de sectoren land- en tuinbouw, logistiek, metaal en voeding werkzaam is. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de diversiteit van verschillende sectoren en bedrijven en kan het gesprek met het bedrijfsleven beter voorbereid worden.  

Ook is bij de pilotgemeenten opgehaald welke (juridische) instrumenten zij nu tot hun beschikking hebben om te sturen op bedrijfsvestiging enerzijds en huisvesting anderzijds. Deze zijn vervolgens beschreven in een instrumentenkoffer.  

Inzicht in effect op de huisvestingsbehoefte 

De handreiking geeft gemeenten de middelen om zelf inzicht te krijgen in hoeveel arbeidsmigranten een bedrijfsvestiging of -uitbreiding potentieel met zich meeneemt en wat het effect hiervan is op de huisvestingsbehoefte. Wat gemeenten vervolgens besluiten met deze informatie te doen, ligt bij de gemeenten zelf.  

Instrument in ontwikkeling

Deze handreiking is een eerste versie en is een instrument in ontwikkeling. De handreiking zal dan ook regelmatig geüpdatet worden. Wilt u met de handreiking aan de slag, raadpleeg dan altijd deze website voor de meest actuele versie. U kunt ook contact met ons opnemen voor een startgesprek via: arbeidsmigranten@vng.nl.  

Verder zijn we nog steeds op zoek naar referentie-bedrijven. Heeft u een bedrijf gesproken dat bereid is om mee te werken als referentie aan deze handreiking en daarmee de positie van arbeidsmigranten te verbeteren? Stuur dan een mail naar: arbeidsmigranten@vng.nl.