In samenwerking met Pharos heeft de VNG een wegwijzer en een handreiking zorg & welzijn EU-arbeidsmigranten ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten meer achtergrondinformatie te bieden over zorg en welzijn voor arbeidsmigranten.  

Het verminderen van de kwetsbare positie van EU-arbeidsmigranten

In Nederland verblijven op dit moment jaarlijks zo’n 800.000 arbeidsmigranten uit een van de EU-lidstaten, en dit aantal groeit. De positie waarin zij zich bevinden is meer dan eens kwetsbaar te noemen.  

Het doel van de handreiking is het verminderen van de kwetsbare positie van EU-arbeidsmigranten door het versterken van de hun positie. Dit sluit aan op de aanbeveling van het Aanjaagteam arbeidsmigranten (onder leiding van Emile Roemer) waarin zij stellen dat arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg tijdens hun verblijf in Nederland. Deze zorg mag niet een manier zijn waarop arbeidsmigranten afhankelijk worden van hun werkgever.

3 instrumenten voor gemeenten

Om de doelstelling te kunnen bereiken heeft de VNG, samen met Pharos, gemeenten Den Haag, Moerdijk en Aalsmeer, Barka, Leger des Heils en de GGD 3 instrumenten ontwikkeld, die ingaan op vragen zoals: Wat speelt er rond het thema? Wat is de rol van gemeenten? En op welke manier kunnen gemeenten in beleid en uitvoering zorg en welzijn (meer) meenemen? De handreiking bestaat uit verschillende onderdelen: