Nieuws
Tijdens het congres ‘Arbeidsmigratie In Goede Banen’ ontving demissionair minister van Gennip de eerste versie van de handreiking effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid. De effectrapportage is een van de 50 aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.
De Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 bepleit uit het oogpunt van brede welvaart voor een scenario van gematigde bevolkingsgroei. Het rapport van de commissie richt zich op het nationale perspectief, gemeenten zien dat veel oplossingen juist op het lokale niveau te vinden zijn.
Naar aanleiding van het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten hebben we in 2020 standpunten geformuleerd over veilige en gezonde leefomstandigheden voor arbeidsmigranten. Nu, ruim 3 jaar later, zijn er al veel zaken in werking gezet. Daarom hebben we onze standpunten geactualiseerd.
In samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gemeenten en verschillende ketenpartners hebben we een barrièremodel over de bescherming van kwetsbare arbeidsmigranten ontwikkeld. 
Om gemeenten inzicht te geven in het aantal inschrijvingen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) met een tijdelijk verblijfsadres, plaatst de RVIG deze cijfers sinds december op zijn website. Zo kunnen gemeenten beter beleid en voorzieningen op maat aanbieden.
Inmiddels is het 3 jaar geleden dat het 2e advies verscheen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer: ‘Arbeidsmigranten, geen tweederangs burgers’. Intussen is al veel gebeurd, maar ook na 3 jaar blijft arbeidsmigratie een actueel onderwerp.
In samenwerking met Pharos heeft de VNG een wegwijzer en een handreiking zorg & welzijn EU-arbeidsmigranten ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten meer achtergrondinformatie te bieden over zorg en welzijn voor arbeidsmigranten.