Het aantal arbeidsmigranten dat door een bedrijf uit een ander EU-land in Nederland wordt 'gedetacheerd' neemt toe. Deze arbeidsmigranten lopen een groot risico om hier als derderangsburger behandeld te worden.  

Adviesrapport Geen derderangsburgers

'Deze gedetacheerde arbeidsmigranten lopen een groot risico om hier als derderangsburger behandeld te worden. Het via zo'n omweg inhuren van arbeidsmigranten, moet dan ook in sommige sectoren worden uitgesloten', schrijft de Adviesraad Migratie in het adviesrapport Geen derderangsburgers.

Behandeld als derderangsburger 

Door de onduidelijke situaties en ontduikingsroutes lopen gedetacheerde arbeidsmigranten een reëel risico om niet het loon, de arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid te krijgen waar zij recht op hebben. Dit opent de deur naar arbeidsuitbuiting, omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun werkgever voor huisvesting. Gedetacheerde arbeidsmigranten van buiten de EU lopen een nog groter risico dan gedetacheerde arbeidsmigranten met een EU-nationaliteit, zij zijn namelijk ook voor hun verblijfsvergunning afhankelijk van hun werkgever.

Aanbevelingen

De Adviesraad Migratie beveelt het kabinet aan om op nationaal en Europees niveau sterk in te zetten op 4 thema’s:

  • Rem de race naar de bodem af door flexibilisering op de arbeidsmarkt intensiever aan te pakken;
  • Pak malafide werkgevers harder aan en intensiveer de handhaving;
  • Versterk de positie van gedetacheerde arbeidsmigranten;
  • Maak betere afspraken in Europa én bilateraal met andere lidstaten.

In dienst van een bedrijf in ander Europees land

Gedetacheerde arbeidsmigranten werken in Nederland, maar zijn in dienst van een bedrijf in een ander Europees land. Voor hun arbeidsrechtelijke bescherming gelden de regels in Nederland en voor het recht op sociale zekerheid gelden de regels van het andere, zendende Europees land. Het gaat hierbij om EU-onderdanen en mensen van buiten de EU. In 2022 werkten er bijna 90.000 gedetacheerde arbeidsmigranten in Nederland.

Meer informatie

Download het volledige rapport op de website van de Adviesraad Migratie