Gemeenten willen dat uitzendbureaus een zorgplicht hebben om arbeidsmigranten te registreren. Alleen als gemeenten weten waar arbeidsmigranten wonen en verblijven, kunnen ze misstanden aanpakken. 

Op dinsdag 14 mei heeft Martijn Balster, wethouder van gemeente Den Haag en voorzitter van de bestuurlijke klankbordgroep Arbeidsmigranten van de VNG, een petitie overhandigd aan de leden van de Vaste Kamercommissie van SZW.

Cruciale informatie

Veel arbeidsmigranten werken voor een uitzendbureau. Uitzenders beschikken over cruciale informatie waar arbeidsmigranten werken en verblijven. Gemeenten hebben die informatie nodig om misstanden aan te kunnen pakken. Gemeenten roepen daarom de Tweede Kamer op om een actieve zorgplicht voor uitzenders toe te voegen aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). We benadrukken het belang hiervan ook in onze inbreng voor het debat van de vaste Kamercommissie over arbeidsmigratie op 16 mei.

Arbeidsmigranten een betere positie geven

Een belangrijk doel van de Wtta is om werknemers die worden uitgeleend aan een ander bedrijf, meestal arbeidsmigranten, een betere positie te geven. De VNG vindt aanscherping van de wet goed, maar een belangrijk onderdeel – de registratie van waar de arbeiders verblijven - ontbreekt. Gemeenten willen regelen in de Wtta. De misstanden in de sector zijn groot en moeten met spoed worden aangepakt. Het is daarom belangrijk dat de Wtta zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen.

Goede registratie geeft basis voor het maken van beleid

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, adviseerde in 2020 een actieve zorgplicht voor juiste registraties van arbeidsmigranten. Een juiste registratie is essentieel als het gaat om dienstverlening richting alle inwoners en anderen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Het moet voor de overheid duidelijk zijn wie waar in Nederland woont. Onjuiste of onvolledige registratie heeft doorwerking op tal van dossiers bij gemeenten, maar werkt ook door op beleidsterreinen als zorg, onderwijs en welzijn.

Meer informatie