Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Op 16 mei komt uw commissie bijeen voor een debat over arbeidsmigratie. Wij geven u graag wat informatie en onze aandachtspunten mee.