De Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 bepleit uit het oogpunt van brede welvaart voor een scenario van gematigde bevolkingsgroei. Het rapport van de commissie richt zich op het nationale perspectief, gemeenten zien dat veel oplossingen juist op het lokale niveau te vinden zijn. 

Position paper VNG voor Rondetafelgesprek

De Tweede Kamer houdt op 18 april een Rondetafelgesprek over het rapport van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (onderwijs en zorg). De VNG stuurde de Kamer als een inbreng op dit Rondetafelgesprek een position paper (pdf, 96 kB)

Kansen van gematigde groei benutten

Het door de Staatscommissie voorgestelde scenario van gematigde groei is een verstandige keuze. Gematigde groei houdt in dat gemeenten in de komende 30 jaar een diverse grote groep aan nieuwkomers verwelkomen. De kansen van gematigde groei kunnen we benutten door: 

  • meer te sturen op het arbeidspotentieel en de bestaanszekerheid van nieuwkomers
  • een meer voorspelbaar, effectief en samenhangend migratiestelsel te hanteren
  • bewuster te sturen op arbeidsmigratie en deze daardoor ‘in betere banen’ te leiden
  • aandacht te hebben voor de lokale en regionale gevolgen van nationale keuzes en gemeenten nauw te betrekken
  • bestaand migratiebeleid met een brede consensus uit te voeren en de positie van arbeidsmigranten te verbeteren

Meer informatie

Position paper Rondetafelgesprek Staatscommissie demografische ontwikkelingen (publieke voorzieningen) (pdf, 96 kB)