Wanneer kennis, kunde en data van verschillende organisatie bij elkaar komt, levert dit vaak nieuwe inzichten op. Door samen te werken met andere partners in het sociaal domein heeft u als gemeente een grotere slagkracht bij 'veelzijdige' handhavingsvraagstukken en vergroot u de kans op een duurzame oplossing. 

Het ministerie van SZW neemt met de 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams' sinds 2003 het voortouw om handhaving in ons domein meer integraal te benaderen. Op basis van dit samenwerkingsconvenant wordt intensief samengewerkt  om oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen op het gebied van sociale zekerheid en daarmee samenhangende misstanden tegen te gaan. Een projectmatige en interdisciplinaire benadering  zorgt voor een effectieve inzet van capaciteit, hogere kwaliteit én voor borging van de resultaten.

Kennisbank Multidisciplinair handhaven

In de kennisbank vindt u nieuwsberichten, handreikingen, factsheets, best practices, trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Multidisciplinair Handhaven.

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Toezicht en handhaving en Veilige wijk

1490 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 september 2021 om 09:04

Vraag en antwoord

Landelijke stuurgroep interventieteams

Het komt regelmatig voor dat regelovertreders onderwerp zijn van onderzoek door meerdere organisaties in het sociaal domein, zoals UWV, SVB en Belastingdienst. Door samen te werken onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) mogen gegevensbestanden van deze partijen met elkaar worden vergeleken. De VNG biedt u de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u hierbij.

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseur van VNG Naleving uit uw regio.

Over VNG Naleving

Logo VNG Naleving

 

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht, handhaving en naleving van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang.