Wanneer kennis, kunde en data van verschillende organisatie bij elkaar komt, levert dit vaak nieuwe inzichten op. Door samen te werken met andere partners in het sociaal domein heeft u als gemeente een grotere slagkracht bij 'veelzijdige' handhavingsvraagstukken en vergroot u de kans op een duurzame oplossing. 

Het ministerie van SZW neemt met de 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams' sinds 2003 het voortouw om handhaving in ons domein meer integraal te benaderen. Op basis van dit samenwerkingsconvenant wordt intensief samengewerkt  om oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen op het gebied van sociale zekerheid en daarmee samenhangende misstanden tegen te gaan. Een projectmatige en interdisciplinaire benadering  zorgt voor een effectieve inzet van capaciteit, hogere kwaliteit én voor borging van de resultaten.

Video wijkgerichte aanpak geeft oud-krispijn in dordrecht een impuls

Peter Heijkoop, wethouder in de gemeente Dordrecht, vertelt in deze video meer over de wijkgerichte aanpak in de wijk Oud-Krispijn.

Landelijke stuurgroep interventieteams

Het komt regelmatig voor dat regelovertreders onderwerp zijn van onderzoek door meerdere organisaties in het sociaal domein, zoals UWV, SVB en Belastingdienst. Door samen te werken onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) mogen gegevensbestanden van deze partijen met elkaar worden vergeleken. De VNG biedt u de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u hierbij.

Vraag en antwoord

Kennisbank Multidisciplinair handhaven

In de kennisbank vindt u nieuwsberichten, handreikingen, factsheets, best practices, trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Multidisciplinair Handhaven.

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Toezicht en handhaving en Veilige wijk

1432 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 maart 2023 om 11:52

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseurs van Naleving uit uw regio.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.