Wanneer kennis, kunde en data van verschillende organisatie bij elkaar komt, levert dit vaak nieuwe inzichten op. Door samen te werken met andere partners in het sociaal domein heeft u als gemeente een grotere slagkracht bij 'veelzijdige' handhavingsvraagstukken en vergroot u de kans op een duurzame oplossing. 

Het ministerie van SZW neemt met de 'Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams' sinds 2003 het voortouw om handhaving in ons domein meer integraal te benaderen. Op basis van dit samenwerkingsconvenant wordt intensief samengewerkt  om oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen op het gebied van sociale zekerheid en daarmee samenhangende misstanden tegen te gaan. Een projectmatige en interdisciplinaire benadering  zorgt voor een effectieve inzet van capaciteit, hogere kwaliteit én voor borging van de resultaten.

Landelijke stuurgroep interventieteams

Het komt regelmatig voor dat regelovertreders onderwerp zijn van onderzoek door meerdere organisaties in het sociaal domein, zoals UWV, SVB en Belastingdienst. Door samen te werken onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) mogen gegevensbestanden van deze partijen met elkaar worden vergeleken. De VNG biedt u de kennis om deze weg te bewandelen en ondersteunt u hierbij.

Meer informatie over de LSI

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Toezicht en handhaving en Veilige wijk

1341 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 om 07:34

Vraag en antwoord

Nieuws