VNG Naleving heeft van diverse gemeenten klachten ontvangen over de werkwijze van de Stichting PubliekPrivaat. De klachten hebben met name betrekking op niet of onvoldoende geleverde dienstverlening en facturatie.
De VNG vraagt zowel de Tweede als de Eerste Kamer niet in te stemmen de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De VNG reageerde al eerder afwijzend op het voornemen van het kabinet om het besluit Omgevingswet te wijzigen.
Met de nieuwe publicatie 'Werken aan integrale vernieuwing van vakantieparken: lessen uit de regionale leerkringen' bundelde Platform31 interessante lessen, werkwijzen en initiatieven rond de integrale vernieuwing van vakantieparken. De publicatie is opgesteld in opdracht van de VNG.
In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel bewijst integraal toezicht in het sociaal domein zijn waarde. ‘We doen op deze manier veel meer recht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, vat Michiel van der Velde het samen. ‘In de oude situatie deden we onze cliënten en onszelf eigenlijk...
In de IJsselgemeenten experimenteerde de afdeling Intake & Handhaving de afgelopen maanden met de zogeheten Zelfinspectie app. Met deze app voert een klant aan de hand van een sturende vragenlijst ‘zelf’ zijn huisbezoek uit. Gemeenten en klanten zijn tevreden. En de app kan straks nog veel meer.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals zorg en ondersteuning, werk & inkomen en kinderopvang. Maar hoe kun je dit het beste vormgeven? Hoe doen andere gemeenten dat? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En...
De woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten moeten structureel beter. De VNG kan zich daarom voor een groot deel vinden in de onlangs gepresenteerde adviezen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Vandaag verscheen het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het doel van het advies is om misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan. De aanbevelingen van het aanjaagteam vragen veel van alle betrokken partijen, waaronder gemeenten.
De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de VNG, het NGB en de Regioburgemeesters in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Kunnen wij als Kempengemeenten net als de Peelgemeenten een structureel interventieteam starten dat zich richt op complexe handhavingsproblematiek? En waar en hoe wonen de arbeidsmigranten die je hier tegenkomt bij de supermarkt eigenlijk? Vragen waar ze in de Kempengemeenten een antwoord op zochten.