Nieuws
De VNG ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van preventie, toezicht en handhaving. We doen dat op meerdere domeinen, waaronder het sociaal domein en burgerzaken. In contacten met gemeenten hebben we gemerkt dat gemeenten niet altijd precies weten wat er kan, mag en moet.
Het dashboard Zicht op Ondermijning is aangevuld met analyses op het gebied van ondermijning in de zorgbranche en analyses die inzicht geven in mogelijk misbruik van vakantieparken voor ondermijnende criminaliteit. De VNG is één van de netwerkpartners van het dataplatform.
De VNG heeft gereageerd op de internetconsultatie voor het Volkshuisvestingsfonds. Gemeenten investeren in kwetsbare wijken om zo de leefbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door het verbeteren van woningen. Het is van groot belang dat gemeenten hierin financieel ondersteund worden door het rijk.
TNO ontwikkelde een tool 'spookbewoning' die gemeenten helpt in beeld te brengen welke woningen mogelijk onterecht langer dan 6 maanden leegstaan in de Basisregistratie Personen (BRP) en mogelijk voor criminele doeleinden worden gebruikt. De tool is nu beschikbaar via het Kennisplatform Ondermijning (KPO).
De Zelfevaluatie BRP gebruiken gemeenten om inzicht te krijgen in de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP). 9 pilotgemeenten testen een nieuwe vragenlijst dat als normenkader geldt voor de nieuwe zelfevaluatie. De resultaten volgen later dit jaar.
Belasting- en toeslaggegevens raadplegen voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is naar verwachting per 1 september 2022 mogelijk via het portaal Schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureau.