In de IJsselgemeenten experimenteerde de afdeling Intake & Handhaving de afgelopen maanden met de zogeheten Zelfinspectie app. Met deze app voert een klant aan de hand van een sturende vragenlijst ‘zelf’ zijn huisbezoek uit. Gemeenten en klanten zijn tevreden. En de app kan straks nog veel meer.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals zorg en ondersteuning, werk & inkomen en kinderopvang. Maar hoe kun je dit het beste vormgeven? Hoe doen andere gemeenten dat? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En...
De woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten moeten structureel beter. De VNG kan zich daarom voor een groot deel vinden in de onlangs gepresenteerde adviezen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Vandaag verscheen het tweede en laatste advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het doel van het advies is om misstanden in de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten tegen te gaan. De aanbevelingen van het aanjaagteam vragen veel van alle betrokken partijen, waaronder gemeenten.
De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de VNG, het NGB en de Regioburgemeesters in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Kunnen wij als Kempengemeenten net als de Peelgemeenten een structureel interventieteam starten dat zich richt op complexe handhavingsproblematiek? En waar en hoe wonen de arbeidsmigranten die je hier tegenkomt bij de supermarkt eigenlijk? Vragen waar ze in de Kempengemeenten een antwoord op zochten.
‘De gezamenlijk optredende overheid werkt!’, valt de nieuwbakken voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, Jan IJzerman, met de deur in huis. ‘De grote uitdaging is om mee te blijven bewegen met de ontwikkelingen die ons werk raken.’
Drie vragen aan... Sandra Dijk en Peter Lanser In de rubriek Drie vragen aan… laten we mensen aan het woord, die betrokken zijn (geweest) bij een project onder de vlag van de LSI. Wat zijn hun ervaringen? Wat was de reden om het project in LSI-verband te doen. Welke lessen kunnen getrokken worden? Waardevolle...
Afvaloverlast, diefstal, bedreiging en geluidshinder. En daar bovenop sterke aanwijzingen voor illegale onderhuur en uitkeringsfraude. Reden voor de gemeente Zaanstad om aan te kloppen bij de LSI en de problemen samen met politie, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank aan te pakken.
Communicatie valt niet meer weg te denken als het om samenwerking in LSI-verband gaat. De Werkgroep Communicatie LSI ontwikkelde hiervoor onder andere een praktische communicatietoolbox.