De VNG ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van preventie, toezicht en handhaving. We doen dat op meerdere domeinen, waaronder het sociaal domein en burgerzaken. In contacten met gemeenten hebben we gemerkt dat gemeenten niet altijd precies weten wat er kan, mag en moet.

Vul de vragenlijst in (invullen duurt 5 tot 15 minuten)

Met deze vragenlijst willen we inventariseren welke behoeftes gemeenten hebben op het gebied van onder meer informatie, samenwerking en communicatie bij nalevingstaken op verschillende domeinen. Op basis van deze behoeftes kunnen we een passend ondersteuningsaanbod ontwikkelen. Het gaat dan specifiek over de ondersteuningsbehoefte op het gebied van Multidisciplinair Handhaven (denk aan werk, inkomen, BRP, veiligheid). 

Wilt u uw idee├źn met ons delen? 

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Deze vragenlijst is niet alleen voor medewerkers van het sociaal domein of burgerzaken, maar voor alle medewerkers van gemeenten.