Adresfraude

Een belastingschuld ontwijken, ten onrechte huursubsidie ontvangen, illegaal onderverhuren: een met opzet verkeerde inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) (of juist géén inschrijving) biedt volop mogelijkheden voor fraude. Daar kan de overheid de dupe van zijn, maar ook andere burgers. Bijvoorbeeld als iemand gekort wordt op een toeslag of uitkering omdat er ook andere personen op het adres staan ingeschreven. Een zo correct mogelijke BRP is voor veel overheidspartijen erg belangrijk. De BRP is onder andere de (verplichte) basis voor alle overheidsverstrekkingen aan en inningen van personen.

Met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) verbetert de overheid de kwaliteit van de BRP en bestrijdt zo fraude met adresgegevens. Er participeren meer dan 260 gemeenten in de LAA, waarvan de uitvoering is belegd bij RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegeven).

Wat biedt Naleving?

Het project Adresfraude van Naleving is gericht op het aanpakken van adres gerelateerde fraude. Uit ervaring blijkt dat een multidisciplinaire en integrale projectmatige aanpak van problemen zoals adresfraude, effectief en efficiënt is. In multidisciplinaire projecten wordt door de projectpartners informatie gedeeld en worden adressen, al dan niet integraal, fysiek bezocht om de feitelijke situatie te checken. Hierdoor worden regelovertreders opgespoord en kan de registratie in de BRP worden aangepast.

Meer informatie