Datum
Organisatie
VNG Naleving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens van hun inwoners in de
Basisregistratie Personen (BRP).

Soort
Handreiking/factsheet

Daarbij is de gemeente in beginsel afhankelijk van de gegevens zoals die door de burger aan de gemeente worden verstrekt. Door de gemeente worden deze gegevens overgenomen. Tijdens de uitvoering van multidisciplinaire projecten blijkt herhaaldelijk dat de geregistreerde situatie ten aanzien van adressen, niet overeenkomt met de feitelijk situatie. Er is in die gevallen veelal sprake van adresfraude.

Doelstelling van het project Adresfraude van VNG Naleving is daarom het verbeteren van de kwaliteit van de BRP en het aanpakken van adres gerelateerde fraude.