Geachte heer Koolmees,

De VNG heeft kennis genomen van het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Wij constateren dat het Aanjaagteam een groot aantal adviezen heeft
uitgebracht die overeenkomen met onze standpunten.