Gemeenten hebben een sturende rol als het gaat om wonen. In het ruimtelijk beleid worden bouwlocaties vastgelegd. Gemeenten bepalen via hun grondbeleid mede de ontwikkeling van nieuwe woningen. In een woonvisie komen alle aspecten van het wonen aan bod: kwantiteit, kwaliteit, locaties, woonruimteverdeling, doelgroepen, de rol van woningcorporaties. Dit vormt weer de basis voor prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties. Daarnaast hebben gemeenten via de Huisvestingswet de bevoegdheid om te bepalen wie voorrang krijgt bij woningen, en hoe een woning mag worden gebruikt. Gemeenten handhaven de landelijke regels voor goed verhuurderschap en hebben de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar verhuurders een vergunning nodig hebben.

Wet goed verhuurderschap (Wgv)

Met de invoering van de Wet goed verhuurderschap (Wgv) op 1 juli 2023 hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen bij het bevorderen van goed verhuurderschap. De VNG ondersteunt gemeenten bij de invoering met verschillende producten en diensten.

Lees meer over de wet en de ondersteuning door de VNG

Haperende uitvoeringskracht: Bouwen en wonen

In het onderzoek Haperende uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving zijn 3 thema’s nader onderzocht: Bodem en ondergrond, Bouwen en Wonen en Invoering Omgevingswet. In deze casestudies worden de belangrijkste knelpunten aangestipt en worden de effecten op de uitvoeringskracht inzichtelijk gemaakt.

Lees de casestudy Bouwen en wonen

Woonwagenbeleid

Het beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid vormt een basis voor gemeenten om het lokale woonbeleid vast te stellen, waarbij zij rekening moeten houden met de wensen van woonwagenbewoners en moeten voorzien in voldoende standplaatsen. De VNG heeft hiervoor de Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld.

Bekijk de wegwijzer en model huisvestingsverordening 

Vraag en antwoord Leegstandwet

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wonen

1451 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024 om 08:28

Hoe zit het met het aanbod sociale huurwoningen in uw gemeente?

Bekijk de cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in uw gemeente op de Lokale Monitor Wonen op waarstaatjegemeente.nl

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven