Diverse gemeenten hebben inmiddels (eerste) stappen gezet om hun lokale woonwagen- en standplaatsenbeleid aan te passen. De Wegwijzer is vooral voor gemeenten die nog aan het begin staan van hun woonwagen- en standplaatsenbeleid een bruikbaar handvat. Daarnaast biedt de Wegwijzer keuzes voor dilemma’s uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

De Wegwijzer:

  • schetst het mensenrechtelijk kader in relatie tot het woonwagen- en standplaatsenbeleid
  • licht stap voor stap toe  hoe gemeenten, samen met woningcorporaties, woonwagenbewoners en beheerorganisaties, woonwagen- en standplaatsenbeleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat in lijn is met het Beleidskader