Alle dak- en thuisloze jongeren in Den Haag tussen de 18 en 27 jaar krijgen een briefadres als ze daar om vragen. Het doel van deze pilot is te voorkomen dat de situatie van een jongere niet verslechterd en een jongere daadwerkelijk dakloos wordt of stopt met school door administratieve problemen. Deze casus is finalist van #GemeenteDelers 2022.

Jaartal

2022

Gemeente

Er is behoefte aan het jongerenbriefadres: vanaf januari tot oktober 2021 hebben 275 Haagse jongeren tot 27 jaar een jongerenbriefadres ontvangen. Voorheen werden deze jongeren weggestuurd omdat zij zelfredzaam werden bevonden en zelf voor een adres in hun netwerk moesten zorgen. 

Er zijn gegevens beschikbaar over hoeveel jongeren op school zitten of studeren; werk hebben en of werken en naar school gaan. Bij 22 jongeren is dit briefadres inmiddels afgesloten. Bij 14 van hen omdat ze een woning hebben gevonden. Jongeren geven aan erg geholpen te zijn met het briefadres: het lukt hen om hiermee hun financiële administratie te organiseren, en verder te kunnen met school en werk

Uitleg van het proces

Wat het project speciaal maakt, is dat alle jongeren een vaste contactpersoon krijgen. Die helpt de jongere zo nodig bij hun inschrijving bij Woonnet Haaglanden, en geven tips over hoe te zoeken naar een betaalbare woning. De consulent helpt ook bij vragen over schuldhulp, de zorgverzekering of andere zaken die de jongere moet regelen. Iedere 3 maanden is er een contactmoment met de jongere. De post moet minimaal iedere 2 weken opgehaald worden door de jongere bij de klantenpostkamer. Dit wordt gemonitord vanuit een postregistratiesysteem. De monitoring door dit systeem en de consulent zorgt ervoor dat de gemeente zicht blijft houden op het goed gebruik van het briefadres.  

Ook na het project blijven er jongeren afhankelijk van een briefadres voor het op orde krijgen en houden van hun administratie. Daarom wil de gemeente deze dienstverlening voor dakloze jongeren continueren. De resultaten van het briefadres zijn tot nu toe positief, en naar de mening van betrokkenen relevant voor veel meer steden. De Universiteit van Amsterdam doet momenteel een effectmeting die afgerond wordt in januari 2022.