Gemeenten hebben een belangrijke taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Een betaalbaar en veilig ‘thuis’ is een basisbehoefte. Een basisbehoefte waarvoor een toenemend aantal mensen op dit moment niet in wordt voorzien. Nederland wil, net als 27 andere EU-landen, ervoor zorgen dat in 2030 niemand meer dakloos is. Daarvoor is een ambitieus Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis gepresenteerd.

Tijdlijn aanpak dakloosheid

Ondertekening Verklaring van Lissabon
21 juni 2021
Stand-up BW/MO
6 juni 2023

VNG Fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

1309 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 september 2023 om 10:45

Nieuwsbrief Beschermd Thuis

Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief Beschermd Thuis, in de nieuwsbrief besteden we ook aandacht aan de aanpak van dakloosheid!