Gemeenten hebben een belangrijke taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Een betaalbaar en veilig ‘thuis’ is een basisbehoefte. Een basisbehoefte waarvoor een toenemend aantal mensen op dit moment niet in wordt voorzien. Nederland wil, net als 27 andere EU-landen, ervoor zorgen dat in 2030 niemand meer dakloos is. Daarvoor is een ambitieus Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis gepresenteerd.

Tijdlijn aanpak dakloosheid

Ondertekening Verklaring van Lissabon
21 juni 2021
Nieuw objectief verdeelmodel BW januari 2025
1 januari 2025
Invoering woonplaatsbeginsel BW januari 2025
1 januari 2025

Kijk terug: webinar Monitor dakloosheid

Donderdag 14 maart 2024 hield het CBS samen met VNG(-R), het ministerie van VWS en Valente een webinar over de start van de gegevensaanlevering voor de CBS-monitor dakloosheid. Doel was om de berichtgevers te informeren over het aanleverproces en hen de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Kijk het webinar terug via de website van het CBS

2 jonge vrouwen zitten bij oever water, met tassen naast hen

Het Rotterdamse Project 010 ondersteunt dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar. In 2022 won het project de competitie GemeenteDelers in de categorie Preventie en Perspectief Jongeren. Sindsdien is met de netwerkpartners hard gewerkt aan het verstevigen en uitbouwen van de aanpak, die ook geschikt is voor andere gemeenten. We spraken met  beleidsadviseur Derek Jochemsen en ketenregisseur René Meijborg. 

VNG Fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

1380 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 mei 2024 om 14:00

Nieuwsbrief Beschermd Thuis en Aanpak Dakloosheid

Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief Beschermd Thuis en Aanpak Dakloosheid!

Publicaties en brieven