Gemeenten hebben een belangrijke taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Een betaalbaar en veilig ‘thuis’ is een basisbehoefte. Een basisbehoefte waarvoor een toenemend aantal mensen op dit moment niet in wordt voorzien. Nederland wil, net als 27 andere EU-landen, ervoor zorgen dat in 2030 niemand meer dakloos is. Daarvoor is een ambitieus Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis gepresenteerd.

Tijdlijn aanpak dakloosheid

Ondertekening Verklaring van Lissabon
21 juni 2021
Nieuw objectief verdeelmodel BW januari 2025
1 januari 2025
Invoering woonplaatsbeginsel BW januari 2025
1 januari 2025

Actueel: Winterkoude opvang

Het wordt weer kouder in het land. Voor dakloze mensen een groot probleem. Gelukkig bestaat er de ‘Winterkoude opvang’. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. De Winterkoude opvang in Tilburg is permanent open in de nachten tijdens de koude periode in ons land. Lees meer 

VNG Fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

1370 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024 om 14:46

Nieuwsbrief Beschermd Thuis en Aanpak Dakloosheid

Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief Beschermd Thuis en Aanpak Dakloosheid!

Publicaties en brieven